Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w miesiącu czerwcu:

  • trwały prace związane z wymianą zaworów na instalacji gazowej pionowej i poziomej w budynku mieszkalnym na os. Stare Żegrze 171-174;
  • odbyło się spotkanie z firmą ZBR w celu omówienia zakresu prac związanych z remontem dróg, chodników, schodów i poręczy na osiedlach;
  • trwały prace polegające na przeglądach, konserwacji i czyszczeniu rozdzielnic elektrycznych;
  • odbywała się bieżąca konserwacja.

Rozstrzygnięto przetarg na:

  • wymianę ciepłomierzy mieszkaniowych na os. Stare Żegrze;
  • wymianę tablic zabezpieczeń WLZ w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze.

W wyniku braku ofert dotyczących przetargu ogłoszonego na remonty balkonów i tarasów z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych os. Stare Żegrze i Polan w roku 2023. Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan ponownie ogłosiło przetarg nieograniczony na remont balkonów i tarasów na os. Stare Żegrze i Polan z podziałem na 5 zadań.

Wykonane prace na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan w czerwcu:

  • kontynuacja koszenia trawników na terenie os. Stare Żegrze i Polan;
  • rewaloryzacja terenów zieleni na os. Stare Żegrze 185 – nasadzenie nowych ozdobnych krzewów liściastych i iglastych.

Działania Rady Osiedli:

19 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan. Pani Magdalena Grala, Kierownik Osiedli podała informację na temat bieżących spraw osiedli. Poinformowała, że w związku
ze zbliżającymi się wysokimi temperaturami powietrza koszenie terenów zielonych zostało wstrzymane na tydzień i zostanie wznowione od 13 czerwca.  Na os. Polan prace zakończono
23 czerwca.

W związku  z brakiem ofert, unieważniono przetarg na wykonanie remontu balkonów.

Pani Anna Napierała, p.o. Kierownik Działu Technicznego, podała informację na temat robót prowadzonych na osiedlach: zakończono przeglądy techniczne na placach zabaw wraz z dostawą świeżego piasku do piaskownic i pod urządzenia zabawowe; rozpoczęto przygotowania do wymiany okien w wytypowanych lokalizacjach; trwają prace polegające na przeglądach, konserwacji i czyszczeniu rozdzielnic elektrycznych; w związku ze sprzyjającą pogodą rozpoczęto malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; trwają prace związane z naprawą uszkodzonych balkonów; ogłoszono przetarg na wymianę wodomierzy. Ponadto rozstrzygnięto przetargi na wykonanie okresowej, rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych, własnych, częściach wspólnych budynków wraz z robotami towarzyszącymi; wymianę zaworów na instalacji gazowej pionowej i poziomej w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze 27-28, 40-42, 171-174; wymianę dwóch dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach 12-kondygnacyjnych na os. Stare Żegrze 12 i 161; wymianę ciepłomierzy mieszkaniowych na os. Stare Żegrze; wymianę tablic zabezpieczeń WLZ w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze.

Przyjęto informację z pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Omawiano sprawy dotyczące bezpieczeństwa na osiedlach Stare Żegrze i Polan, szczególnie na parkingu przy budynku
nr 76-79 na os. Stare Żegrze oraz miejscach postojowych przed budynkiem nr 2-13 na os. Stare Żegrze. W posiedzeniu komisji brali udział przedstawiciele Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto, Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan oraz mieszkańcy, którzy zgłosili problem okradania i niszczenia samochodów na parkingach i miejscach postojowych. Przyjęto informację na temat działań podejmowanych przez Policję, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Ponadto, członkowie komisji omawiali sprawy dotyczące pielęgnacji terenów zielonych na osiedlach, wyposażenia placów zabaw oraz malowania znaków poziomych.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się 3 lipca 2023 r.