Działania Kierownictwa Osiedli:

W ramach realizacji planów remontowych kontynuowano prace  związane z wymianą wodomierzy, wyznaczeniem miejsc składowania gabarytów. Wykonano miejsca przy altankach śmietnikowych na os. Rzeczypospolitej 13 i 35 oraz osiedlu Armii Krajowej 31 i 115.

Zakończył się przegląd instalacji elektrycznej w budynkach wysokich na os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej oraz instalacji odgromowej wszystkich budynków w Kierownictwie Osiedli. Zadania te wykonywali wykonawcy zewnętrzni, wyłonieni w drodze przetargowej, natomiast pracownicy Działu Technicznego koncentrowali swoje działania głównie na usuwaniu awarii i usterek zgłaszanych przez mieszkańców, w szczególności:

 • usuwali awarie na instalacji centralnego ogrzewania,
 • dokonywali napraw poszyć dachowych, uszkodzonych podczas wichur,
 • przeprowadzali bieżące przeglądy i wykonywali naprawy instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków jak również oświetlenia zewnętrznego pozostającego w gestii Spółdzielni,
 • odnowili i odmalowali korytarze piwniczne i części wspólne (pralnie, suszarnie, wózkarnie) w budynku 105-110 na os. Rzeczypospolitej. Piwnice budynku zostały zalane w lutym br. w skutek niedrożnej kanalizacji sanitarnej należącej do firmy Aquanet SA. W szczycie budynku wyremontowano nawierzchnię chodnika.

Z uwagi na przeniesienie Klubu Seniora “Tęcza” do Domu Kultury “Jędruś”, wyremontowano lokal na os. Bohaterów II Wojny Światowej 76a. Lokal ten zostanie przeznaczony pod wynajem.

Ponadto w grudniu 2023 r. zakończono remont dachu na pawilonie handlowych na os. Bohaterów II Wojny Światowej 33 oraz zakończono remont schodów przy pawilonie na 42 na osiedlu Rzeczypospolitej od strony ul. Zamenhofa.

Pracownicy Zakładu Zieleni Zakładu Budowlano-Remontowego w ramach prac pielęgnacyjnych prowadzili cięcia drzew i krzewów oraz dokonali nowych nasadzeń na naszych trzech osiedlach.

Działania Rady Osiedli:

Najważniejszymi tematami omawianymi na posiedzeniu Rady Osiedli które odbyło się 4 grudnia 2023 r. były plany na rok 2024. Spotkanie Rady poprzedzone było posiedzeniami Komisji Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, które po zapoznaniu się i szczegółowym omówieniu, pozytywnie zaopiniowały przedłożone przez Kierownictwo Osiedli projekty planów na rok 2024.

Rada opierając się na wnioskach Komisji, po przeprowadzeniu dyskusji, w wyniku głosowania podjęła Uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia planu remontów nieruchomości nr 1 na osiedlu Rzeczypospolitej na 2024 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu remontów nieruchomości nr 2 na osiedlu Armii Krajowej na 2024 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu remontów nieruchomości nr 3 na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej na 2024 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i sprzedaży konserwatorów na 2024 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu kosztów pośrednich na 2024 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego nieruchomości nr 1 na osiedlu Rzeczypospolitej na 2024 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego nieruchomości nr 1 na osiedlu Rzeczypospolitej na 2024 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego nieruchomości nr 2 na osiedlu Armii Krajowej na 2024 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego nieruchomości nr 3 na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej na 2024 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego lokalu użytkowego o statusie własnościowego lokalu na mieniu na osiedlu Rzeczypospolitej 20a na 2024 r.,
 • w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego nieruchomości nr 5 na osiedlu Armii Krajowej 94a na 2024 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego lokalu użytkowego o statusie własnościowego prawa do lokalu na mieniu osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 37a.

Informacje o zaplanowanych na rok 2024 pracach remontowych oraz o wysokości stawek obowiązujących w poszczególnych nieruchomościach od miesiąca maja 2024 r. zostaną mieszkańcom przesłane w miesiącu styczniu 2024 r.