W kwietniu rozpoczęto prace związane z dociepleniem szczytów budynku 74-80 na os. Bohaterów II Wojny Światowej, a w kolejnych miesiącach prace prowadzone będą w budynkach 67-73 oraz 16-22. Wykonawcą prac jest Zakład Budowlano – Remontowy Spółdzielni. Również na os. Bohaterów II Wojny Światowej w wejściach nr 34 i 37 prowadzone były prace związane z wymianą kanalizacji deszczowej. Realizacja tego zadania spowodowana była zarówno stanem technicznym instalacji, jak również koniecznością usunięcia / utylizacji / azbestu, z którego została wykonana na etapie budowy.

Ponadto przystąpiono do odnowienia piwnic budynku 4-10 na osiedlu Armii Krajowej, które wymagały malowania, po usunięciu awarii podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, wyremontowano schody prowadzące do lokalu na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 76, a w ramach prac awaryjnych usunięto nieszczelności instalacji wodnej na os. Rzeczypospolitej 42.

Pracownicy Działu Technicznego Kierownictwa Osiedli kontynuowali prace naprawcze i konserwacyjne na placach zabaw i urządzeniach małej architektury. We wszystkich piaskownicach został wymieniony piasek, zamontowano nowe ławki dla mieszkańców, na osiedlach Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej wymieniano kosze na śmieci. Zakład Zieleni ZBR-u prowadził  prace związane cięciem i pielęgnacją zieleni oraz koszeniem traw.

Rozpoczęto również odnawianie poziomych znaków drogowych w zatokach i parkingach, zlokalizowanych na terenach spółdzielczych.

W kwietniu rozpoczęto przegląd budowlany budynków na naszych osiedlach. Coroczne przeprowadzanie tego przeglądu wynika z Prawa budowlanego.

Rozpoczęto procedurę przetargową na zadania:

  • 05-2024 – remont 68 sztuk balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach 4-piętrowych na os. Rzeczypospolitej;
  • 06-2024 – remont 34 sztuk balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach 4-piętrowych na os. Armii Krajowej;
  • 07-2024 – remont 45 sztuk balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach 4-piętrowych na os. Armii Krajowej;
  • 08-2024 – dostawa i wymiana wodomierzy legalizacyjna na os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej;
  • 09-2024 – remont 20 sztuk balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach 4-piętrowych na os. Bohaterów II Wojny Światowej.

30 kwietnia zakończony został sezon grzewczy. Kwiecień to miesiąc, w którym przeprowadzono ankietę dotyczącą opinii mieszkańców w sprawie wariantów Spółdzielczej Strefy Parkowania. Najwięcej głosów mieszkańcy osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej oddali na wariant nr 3. Frekwencja na naszych osiedlach wyniosła 33,2% przy 38% w całej Spółdzielni. Przypominamy, że wprowadzenie SSP nie jest na razie planowane na osiedlach Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej.

Podczas posiedzenia Rady Osiedli, które odbyło się 8 kwietnia br. omówiono sprawy związane z: przetargami na prace remontowe przewidywane do realizacji w bieżącym roku, bieżącymi działaniami Kierownictwa Osiedli, propozycją Spółdzielczej Strefy Parkowania. Członkowie Rady Osiedla zostali również poinformowani o pracach Rady Nadzorczej i przygotowaniach do zwołania Walnego Zgromadzenia.

17 kwietnia br. członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Ładu i Porządku przeprowadzili wiosenny przegląd Osiedli. Spostrzeżenia, wnioski i opinie zostaną omówione na posiedzeniu Komisji i Rady Osiedli w maju br. Ponadto członkowie Rady Osiedli 20 kwietnia br. wzięli udział w akcji sprzątania świata. Sprzątali rejon położony pomiędzy ulicą Pawią, Zamenhofa i Hetmańską oraz teren od ronda Starołęka w kierunku budynku 102 na os. Armii Krajowej. Są to tereny miejskie, niestety objęte tylko doraźnym sprzątaniem.