W kwietniu 2024 roku we wszystkich pomieszczeniach powsypowych przeznaczonych na rowerownie w deskach na os. Piastowskim 18-24, 56-62 i 97-103 zamontowano otwory wentylacyjne.

Po modernizacji oddano do użytku placu zabaw na os. Piastowskim przy wejściu 67. W nawiązaniu do tematyki placu, na którym znajduje się konstrukcja w kształcie zamku, na ogrodzeniu umieszczono tablice z informacjami o zamkach i pałacach w okolicach Poznania.

Kontynuowano prace remontowe pokrycia dachowego na os. Piastowskim 57-60.

Rozpoczęto prace związane z ograniczeniem dostępu osobom niepożądanym do wiat śmietnikowych. Doprowadzona została instalacja elektryczna, która umożliwi otwieranie drzwi do wiaty za pomocą chipa. Wszystkie wiaty na terenie osiedla zostały też umyte.

Wykonano remont miejsca składowania gabarytów na os. Piastowskim 85, zniszczonego w wyniku podpalenia.

Kontynuowano prześwietlanie koron drzew oraz cięcie krzewów wraz z pracami towarzyszącymi. Przygotowano do sezonu łąkę kwietną przy budynku na os. Piastowskim 14. W pracach duże wsparcie uzyskano ze strony jednej z mieszkanek os. Piastowskiego 24. Przy udziale pracowników ZBR teren odchwaszczono i uzupełniono nasadzenia. Naprawiono również ogrodzenie. Wykonane zostały też prace naprawcze ogrodzeń skwerów zielonych przy budynkach na os. Piastowskim 14, 31, 67, 86, 88, i 95.

30 kwietnia zakończony został sezon grzewczy. Mieszkańcy mają teraz możliwość wykonania prac na instalacji centralnego ogrzewania. Prace mogą być wykonywane po uprzednim wyrażeniu zgody przez Spółdzielnię. Termin wykonania prac kończy się 21 sierpnia 2024 roku.

W kwietniu wysłano do mieszkańców ankietę dotyczącą wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania (SSP). Na bazie nadesłanych wniosków mieszkańców Spółdzielnia przygotowała 3 warianty do wyboru. Mieszkańcy w skali całej Spółdzielni opowiedzieli się w większości za wariantem nr 3, a frekwencja wyniosła 38 %. W tym roku na os. Piastowskim przeprowadzona zostanie druga ankieta, w której mieszkańcy wyrażą lub nie wyrażą zgody na utworzenie SSP.

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 8 kwietnia 2024 roku o godz. 16.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Kierownictwo poinformowało o sprawach bieżących. Ustalono, że w związku z pismem Urzędu Miasta Poznania, Członkowie Rady Osiedla i Rady Nadzorczej wezmą udział w akcji sprzątania świata z okazji Światowego Dnia Ziemi. Chętni posprzątają skwer przy Rondzie Rataje 20 kwietnia 2024 roku.

Omówiono temat ankiety dotyczącej Spółdzielczej Strefy Parkowania. Przedstawiono zasady dostarczenia i zbierania ankiet, weryfikacji i liczenia głosów.

Poinformowano członków Rady Osiedla o rozstrzygniętych i zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni przetargach.

Omówiono realizację nowego placu zabaw na os. Piastowskim 67.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi odczytał protokół z posiedzenia Komisji 4 kwietnia 2024 roku. Tematem spotkania była likwidacja azbestu na os. Piastowskim 36. Usunięcie zaplanowano na 2025 rok.

Dyżur Rady Osiedla odbył się po posiedzeniu Rady Osiedla 8 kwietnia 2024 roku.

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 13 maja 2024 roku.