Działania Kierownictwa Osiedli Lecha i Czecha:

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha informuje, że zostały rozstrzygnięte przetargi dotyczące prac związanych z wymianą stolarki okiennej na osiedlach Lecha i Czecha i drzwi wejściowych do budynków 5-kondygnacyjnych na os. Czecha 5-18, 26-41, 42-48, 49-58, budynku 11-kondygnacyjnego na os. Czecha 61-72 oraz budynków 16-kondygnacyjnych na osiedlach Lecha i Czecha. Jednocześnie udało się wybrać wykonawcę na przeprowadzenie remontu balkonów pionami na os. Czecha 78.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie remontu balkonów na os. Czecha 77 i 79 podjęto decyzję o jego ponownym ogłoszeniu.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z wykonaniem pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków i instalacji w budynkach na osiedlach Lecha i Czecha.

Kierownictwo jest w trakcie prowadzenia procedur przetargowych obejmujących prace remontowe przewidziane do realizacji w 2023 r., tj. wymiany instalacji elektrycznej pionów WLZ od rozdzielni głównych wraz z złączami kablowymi – os. Lecha 57-66 i 67-78, montażu nasad kominowych typu turbowent na kominach wentylacyjnych, hermetyzacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku os. Lecha 40 oraz wymiany instalacji hydrantowej na os. Lecha 42.

Mając na uwadze zgłoszenia mieszkańców z os. Lecha dotyczące problemu niebezpiecznego poruszania się  pojazdów w ciągu pieszo-rowerowym prowadzącym m. in. do Szkoły Podstawowej nr 51, podjęło decyzję o zamontowaniu przy kościele na os. Lecha 44, słupków blokujących oraz oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Ponadto zostały zakończone prace i związane z nimi utrudnienia obejmujące wymianę nawierzchni na kostkę brukową przy pawilonie handlowym na os. Czecha 73. W ciągu pieszym wzdłuż pawilonu handlowego Biedronka zostały naprawione ławki.

W drugiej połowie kwietnia rozpoczęła się modernizacja miejsc parkingowych na os. Lecha wzdłuż budynków nr 90-97 oraz 98-109.

Zakończono prace remontowe związane z wymianą dźwigów w budynkach na osiedlu Czecha 77 i 78 oraz osiedlu Lecha 129. Oddano również do użytku jeden z remontowanych dźwigów na osiedlu Lecha 124. Kontynuowane są  prace na osiedlu Lecha 19, 39, 40, 42 oraz 124.

Kierownictwo Osiedli nadal prowadzi prace związane z modernizacją oświetlenia na lampy typu led na klatkach schodowych i korytarzach lokatorskich na os. Czecha 61-72.

W budynku na osiedlu Lecha 122-129 rozpoczęto prace usuwania graffiti oraz odmalowania elewacji i balustrad wiatrołapów. Przy wiatach śmietnikowych wykonano wygrodzenia z paneli ogrodzeniowych na odpady wielkogabarytowe.

Obecnie rozpoczęto naprawę balkonów wg potrzeb na os. Czecha.

Sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły przystąpienie do rewitalizacji terenów zielonych wzdłuż budynku na os. Lecha 98-109 oraz uzupełnienie ubytku ziemi przy budynku na os. Lecha  67-78. Podobne prace są prowadzone w innych częściach osiedli.

Działania Rady Osiedli Lecha i Czecha:

19 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Osiedli Lecha i Czecha, na które zostali zaproszeni dzielnicowi osiedli, p. Anna Nowacka i p. Łukasz Pilarczyk. Omówiono sprawy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa naszych osiedli.

Radna przekazała informacje ze spotkania ,,Bezpieczna Dzielnica’’ oraz zaprosiła radnych na warsztaty, które odbędą się  20 czerwca 2023 r. przy ul. Kurlandzkiej.

Radni Osiedla na posiedzeniu zatwierdzili korektę planu gospodarczego i remontowego na rok 2023.

Przewodnicząca zaproponowała, aby organizować spotkania z mieszkańcami, by poznać ich problemy, które Radni nie zawsze dostrzegają.

Ze względu na brak poprawy jakości sprzątania klatek schodowych Radni Osiedla wraz z Kierownictwem Osiedli podjęli decyzję o zmianie firmy sprzątającej.

25 kwietnia 2023 r. w Domu Kultury „Orle Gniazdo”, odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z mieszkańcami w sprawie stanu regulacji prawa do gruntu pod budynkami mieszkalnymi na osiedlach Lecha i Czecha.

Kolejne spotkanie Rady Osiedli zaplanowano na 24.05.2023r.