Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w kwietniu trwały procedury przetargowe dotyczące:

 • remontu balkonów i tarasów z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców;
 • wymiany ciepłomierzy mieszkaniowych na os. Stare Żegrze 89A-D; 96 A-D; 99-101; 127-128; 111 A-D;
 • wymiany tablic zabezpieczeń WLZ w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze 24, 25, 27, 45, 47, 60, 61, 64, 66, 102, 104A , 2, 4, 5, 68, 69, 71, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 183 184, 185 ;

W kwietniu wykonano naprawę gontów papowych na os. Stare Żegrze 147-150.

Trwają prace remontowe w altanach śmietnikowych mające na celu dostosowanie bram i furtek do nowego systemu zamykania na os. Polan 32 i os. Stare Żegrze 2, 9, 58, 65.

Zlecono malowanie konstrukcji napisu „osiedle Stare Żegrze” na os. Stare Żegrze 2, montaż gniazd serwisowych na użytek Pogotowia Technicznego na os. Stare Żegrze 86, 16, 118, 114A, 114C, 115B, 89A, 89C, 96D, 99, 126, 128, 130, 151, 111A-B oraz modernizację bram w hali garażowej  pod kątem p.poż na os. Stare Żegrze 136-141.

Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach wymieniono dwa bujaki na placu zabaw na os. Polan 47 i piasek we wszystkich piaskownicach, znajdujących się na placach zabaw.

Rozpoczęły się prace na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan:

 • os. Stare Żegrze 179 (szczyt budynku) – rewaloryzacja terenów zieleni – nasadzenie krzewów róży okrywowej (125 szt.);
 • os. Stare Żegrze 138 (skwer przed budynkiem) – rewitalizacja terenów zieleni – nasadzenie krzewów liściastych (26 szt.) i krzewów iglastych (7 szt.);
 • os. Stare Żegrze 89a-d (skwer przed budynkiem) – rewitalizacja terenów zieleni – nasadzenie krzewów liściastych (70 szt.);
 • os. Stare Żegrze 10-13 (teren za budynkiem) – uporządkowanie terenu i założenie nowego trawnika przy parkingu;
 • os. Stare Żegrze 131-132 – rewitalizacja zieleni polegająca na plantowaniu i uporządkowaniu terenu oraz wykonanie nowych nasadzeń krzewów liściastych i iglastych;
 • teren osiedli Stare Żegrze i Polan – wycinka ośmiu drzew liściastych – zgodnie z decyzją Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania;
 • uzupełniające nasadzenie czternastu sztuk drzew liściastych i jednej sztuki drzewa iglastego na terenie osiedli;
 • bieżąca konserwacja terenów zieleni ( w tym pielęgnacja nowych nasadzeń);
 • w okresie od 1-30.04.2023 r. przeprowadzono obowiązkową deratyzację we wszystkich budynkach, będących w zasobach Kierownictwa.

Działania Rady Osiedla:

17 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan. Magdalena Grala – Kierownik Osiedli podała informacje o trwających procedurach przetargowych, o prowadzonej rewitalizacji terenów zieleni na os. Stare Żegrze przy budynku nr 131-132 oraz planowanej wycince 8 drzew zgodnie z pozwoleniem Urzędu Miasta Poznania. Poinformowała o planowanej wymianie piasku w piaskownicach.

Anna Napierała – p.o. Kierownik Działu Technicznego podała informacje na temat robót prowadzonych na osiedlach Stare Żegrze i Polan. Poinformowała o sprawdzeniu czół balkonowych w budynkach na os. Stare Żegrze 6-9, 161-166, 180-185, zleceniu montażu gniazd serwisowych na użytek Pogotowia Technicznego oraz malowaniu metalowej konstrukcji napisu „Osiedle Stare Żegrze” w budynku nr 2  na os. Stare Żegrze i dostawie oraz montażu dwóch bujaków na plac zabaw – os. Polan 47-53.

Konserwatorzy monitorują aktualny stan budynków i instalacji, na bieżąco usuwane są awarie. Zaplanowano prace drogowe polegające na położeniu kostki pozbrukowej.

Na posiedzeniu Rady Osiedli przyjęto informację z pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.  Zgłoszono potrzebę dosadzeń drzew w miejscach drzew usuniętych, wysiania trawy w szczycie budynku nr 13 na os. Stare Żegrze, posadzenia krzewów w szczycie budynku nr 185 na os. Stare Żegrze. Analizowano sprawę zgłoszoną przez mieszkańców budynku nr 2-5 na os. Stare Żegrze. Przyjęto konieczność postawienia znaku dopuszczającego możliwość parkowania do 15 minut – przy wejściach nr 2 i nr 5 na os. Stare Żegrze.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 8 maja br. (informacja w następnym podsumowaniu).