Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w lipcu:

  • rozstrzygnięto przetarg nieograniczony z podziałem na 5 zadań na remont loggii i balkonów na os. Stare Żegrze i Polan. Prace związane z remontem rozpoczną się  w sierpniu, po uprzednim powiadomieniu mieszkańców,
  • trwały prace związane z wymianą zaworów na instalacji gazowej pionowej i poziomej w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze 27-28 i 40-42,
  • na os. Stare Żegrze 95 A-I, 118, 188 trwała wymiana zaworów odcinających c.w. i cyrkulacji w rozdzielaczach,
  • trwały prace związane z wymianą pionów centralnego ogrzewania os. Stare Żegrze 98 i 133-135,
  • na os. Polan na wniosek mieszkańców jednej klatki zamontowano krzesełko spoczynkowe,
  • na bieżąco przeprowadzane były prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan w lipcu:

  • podlewanie młodych roślin (drzewek i krzewów) ze względu na wysoką temperaturę oraz niewystarczającą ilość opadów,
  • przekopanie i pielenie skupin krzewów liściastych i iglastych,
  • pielenie rabat róż (pierwszy zabieg z czterokrotnego) oraz przycięcie krzewów liściastych w formie żywopłotów.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 3 lipca br. Magdalena Grala, Kierownik Osiedli podała informację na temat bieżących spraw osiedli. Odczytała pismo Zarządu Dróg Miejskich zawierające odpowiedź na prośbę Kierownictwa Osiedli z dnia 28.04.2023 r. o uporządkowanie terenu zieleni przy osiedlu Polan, w pasie drogowym ul. Inflanckiej. Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że śmieci znajdujące się w pasie drogowym ulicy Inflanckiej na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do ul. Pawiej, w tym na trawnikach przy parkingu na wysokości os. Polan, zostały uprzątnięte w dniu 30.05.2023 r. Ponadto, Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że nie zlecił wygrabienia liści znajdujących się na przedmiotowym terenie zieleni, gdyż rozkładające się liście użyźniają glebę oraz zatrzymują w niej wilgoć. Stan fitosanitarny drzew jest regularnie monitorowany, również pod kątem ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego.

Rozpoczęcie drugiego koszenia terenów zielonych zaplanowano w dniu 10 lipca 2023 roku.

W związku z dużym zainteresowaniem firm chcących postawić paczkomaty, Zarząd Spółdzielni zwrócił się do Kierownictw Osiedli z prośbą o wskazanie ewentualnych lokalizacji na terenie mienia Spółdzielni. Po dyskusji  zaproponowano lokalizację przy pawilonie Polan 100  i przy budynku nr 49A  na os. Stare Żegrze – w miejscu po stacji rowerowej oraz miejsce przy pawilonie SPAR na os. Stare Żegrze, obok istniejącego paczkomatu.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się w drugiej połowie sierpnia 2023 roku.