Działania Kierownictwa Osiedla:

W lipcu 2023 r. Kierownictwo Osiedla Piastowskiego kontynuowało wymianę legalizacyjną wodomierzy. Rozpoczęto wymianę wodomierzy w budynkach na os. Piastowskim 82-84, 111-112 oraz ul. Św. Rocha 2a,b,c i 4a.

Kontynuowany jest remont elewacji zewnętrznej wejścia do budynku na os. Piastowskim 18.

Zakończono remont cokołu piwnicznego w budynku na os. Piastowskim 14-16.

Zakończono remont wejścia do budynku na os. Piastowskim 29. Ściany wewnątrz wyszpachlowano i pomalowano.

W wejściu na os. Piastowskim 18 wymieniono duży dźwig osobowy, natomiast w budynku na os. Piastowskim 36 wymieniono sterowania do dźwigów osobowych.

Na bieżąco przeprowadzane są prace konserwatorskie na terenach zieleni. W lipcu we wszystkich nieruchomościach przeprowadzono koszenie trawy oraz przycięto wierzby.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 3 lipca 2023 roku. Na posiedzeniu, zgodnie z porządkiem obrad, przedstawiono sprawy bieżące i  potrzeby mieszkańców. Omówiono warunki wynajęcia lokalu użytkowego na os. Piastowskim 40. Odczytano pismo Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Osiedla Młodych” w Poznaniu do Urzędu Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ludwika Zamenhofa 138 w Poznaniu. Poinformowano Radę Osiedla, że Kierownictwo Osiedla Piastowskiego, w związku z podwyżką od 1 lutego 2023 roku cen za podgrzew wody, w miesiącu czerwcu 2023 roku przeprowadziło przekazem radiowym odczyt liczników ciepłej i zimnej wody oraz rozliczenie zużycia wody w lokalach mieszkalnych. Rozliczenie zostało wykonane celem bieżącej analizy, dokonano również rozliczenia zaliczek wnoszonych na wodę.

W ramach spraw wniesionych na posiedzeniu podjęty został temat, będący w centrum zainteresowania mieszkańców, płatnej strefy parkowania. Poinformowano, że tworzony jest projekt regulaminu dotyczący korzystania z płatnej strefy parkowania oraz wybrano cztery firmy, do których zostaną wysłane zapytania ofertowe. Dużo uwagi poświęcono dyskusji nad sprawą centralek domofonowych obsługiwanych przez chip. Została podjęta decyzja, że w ramach wymian niesprawnych centralek będą one wymieniane na przystosowane do obsługi chipem.

W sierpniu 2023 r. nie odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla, natomiast odbędą się posiedzenia komisji problemowych.