Działania Kierownictwa Osiedli:

W listopadzie:

  • kontynuowano wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
  • prowadzono okresowy pięcioletni przegląd elektryczny (W 2023 r. przegląd obejmuje lokale w budynkach wysokich) oraz przegląd instalacji piorunochronnej wszystkich budynków (Termin zakończenia prac: do 22 grudnia 2023 r.),
  • zakończono przeglądy gazowo-wentylacyjne,
  • zakończono prace związane z remontami balkonów, przyjętymi do realizacji na 2023 r.,
  • zakończono prace związane z wymianą stolarki okiennej w mieszkaniach,

W bieżącym roku łącznie wymieniono 90 szt. okien, zakończono i odebrano prace prace związane z ociepleniem ścian szczytowych niskich budynków na os. Armii Krajowej 43-49 oraz 50-56.
Z uwagi na warunki pogodowe wstrzymano prace na budynku 81-86 na os. Bohaterów II Wojny Światowej. Zadanie związane z dociepleniem ścian szczytowych tego budynku wprowadzono do realizacji korektą planu remontów w sierpniu br.

Na os. Rzeczypospolitej na terenie pomiędzy budynkami 110 a 76, na os. Bohaterów II Wojny Światowej na ryneczku (przy pawilonie nr 33) oraz na terenie przy budynku 102 na os. Armii Krajowej wymieniono lampy parkowe i uliczne na oświetlenie typu LED.

Z uwagi na awarię na sieci wymieniono przyłącze instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku nr 2 na os. Armii Krajowej. Zakończono prace związane z wygrodzeniem miejsca składowania gabarytów, przy altance na os. Armii Krajowej 84, łącznie z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Przy parkingu położonym przed budynkiem 126-131 na os. Armii Krajowej wygospodarowano i utworzono dodatkowe miejsca parkingowe.

Działania Rada Osiedli:

Propozycje i zapytania mieszkańców w sprawach strefy parkowania oraz planów remontów nieruchomości na 2024 rok składane w dyskusji podczas spotkań z mieszkańcami to główne tematy omawiane na posiedzeniu Rady Osiedli, 6 listopada br.

Kierownik Osiedli przedstawił Radzie Osiedli pytania i uwagi do propozycji wprowadzenia strefy płatnego parkowania, złożone podczas pierwszego etapu konsultacji podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Poinformował, że w ramach II etapu konsultacji w dniach  6-17 listopada mieszkańcy mogą składać wnioski mailowo bądź też pisemnie. Wszystkie propozycje zostaną skierowane do zespołu ds. utworzenia strefy, gdzie zostaną poddane analizie.

Po zapoznaniu się ze wstępną propozycją planu remontów nieruchomości na 2024 rok oraz zgłoszonymi zapytaniami mieszkańców w tym zakresie, Rada zaakceptowała wstępny plan remontów, w oparciu o który Kierownictwo Osiedli opracowało i przedstawiło ostateczny plan remontów. Plany te Komisja Rewizyjna i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pozytywnie zaopiniowały na posiedzeniu  27.11.2023 r.  Komisje pozytywnie zaopiniowały również plany gospodarcze poszczególnych nieruchomości w Kierownictwie Osiedli.