Działania Kierownictwa Osiedla:

W listopadzie 2023 roku na os. Piastowskim kontynuowano wymianę wodomierzy w ramach 3. ostatecznego terminu.

Trwał remont pomieszczeń powsypowych przeznaczonych na rowerownie. Zakończono prace remontowe w wejściach 19, 20, 21 i 103. W kolejnych wejściach – 98, 99, 100 i 103 wykonano prace związane z modernizacją sieci elektrycznej.

Na elewacji budynku os. Piastowskie 28-29 od strony numeru 29 został wykonany remont ściany szczytowej.  Ściana została pomalowana.

W nieruchomościach 3, 6 i 9 rozpoczął się montaż turbowentów. Turbowent jest to stała nasada kominowa, montowana na wylocie komina, wykorzystująca energię kinetyczną pochodzącą z wiatru. Ruch powietrza obraca nasadą, a ta wytwarza podciśnienie w kanale poprawiając znacząco ciąg wentylacyjny. W każdej z nieruchomości zostanie zainstalowane 10 sztuk turbowentów.

W listopadzie 2023 roku nadal trwało wygrabianie liści. Przycięto krzewy na osiedlu i wykonano prace pielęgnacyjne nasadzeń w części osiedla między ulicami Na Skarpie a Szczytnicką.

Zagospodarowano teren na zieleń urządzoną za budynkiem mieszkalnym przy wejściach os. Piastowskie 23 i 24. Wykonano nasadzenia niskich krzewów oraz ogrodzono teren. Aby ograniczyć wzrost chwastów podłoże wyłożono agrowłókniną  i wysypano ozdobnym kamieniem oraz korą. Taki system ściółkowania ułatwi także utrzymanie odpowiedniej temperatury i poziomu nawodnienia ziemi. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu jednej z mieszkanek os. Piastowskiego 24.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 13 listopada 2023 roku o godz. 16.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego.

Na spotkaniu, zgodnie z harmonogramem, Kierownictwo Osiedla poinformowało o sprawach bieżących. Omówiono przebieg trzech spotkań z mieszkańcami os. Piastowskiego, jakie odbyły się 19 i 23 października 2023 roku w tematyce planowanych remontów na 2024 rok oraz wprowadzenia Strefy Parkowania. Zwrócono uwagę na czynny udział mieszkańców w pracach nad założeniami związanymi ze strefą. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania uwag i wniosków, które są wnikliwie analizowane.

Przewodniczący Komisji Problemowych przedstawili protokoły z Komisji. Komisje odbyły się 12 października 2023 r. Tematem przewodnim zarówno Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi jak i Komisji Rewizyjnej były plany remontowe na os. Piastowskim w perspektywie rocznej jaki i kilkuletniej.

Radni Osiedla podjęli dyskusję na temat spraw wniesionych. Dotyczyły one m. in. ogrodzenia wiat na gabaryty oraz pojemników „bio”. Omawiano też bieżące potrzeby i problemy mieszkańców oraz możliwości ich rozwiązywania.

Dyżur Rady Osiedla odbył się 6 listopada 2023 roku. W czasie dyżuru zgłosiła się jedna osoba z zapytaniem o Strefę Parkowania. Następny dyżur odbędzie się 4 grudnia 2023 r.

Kolejne spotkanie Rady Osiedla odbędzie się 4 grudnia 2023 r.