Działania Kierownictwa Osiedli:

W lutym zakończono procedurę przetargową wyboru wykonawcy corocznego przeglądu instalacji gazowych i wentylacji w lokalach na os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej. Przeglądy rozpoczną się w marcu.

Rozpoczęto procedurę przetargową na wymianę pionów kanalizacji deszczowej w wejściach nr 31, 32, 34 37 na os. Bohaterów II Wojny Światowej.

Oprócz bieżącej konserwacji i codziennych napraw instalacji i części wspólnych w ramach prac awaryjnych w piwnicach budynków nr 102 i 105 na os. Armii Krajowej wymieniono pompy zatapialne odwadniające piwnice oraz kraty na studzienkach, w których zamontowane są pompy.

W budynku nr 98 na os. Armii Krajowej zamontowano siatki ochronne przeciw gołębiom, osłaniające parapety okien korytarzowych; prace będą kontynuowane na pozostałych budynkach 16-kondygnacyjnych.

W budynku nr 100-104 na os. Rzeczypospolitej odmalowano klatki schodowe, korytarze piwniczne oraz pomieszczenia pralni, suszarni, rowerowni i wózkarni.

Realizując wnioski mieszkańców budynku nr 95 na os. Armii Krajowej wykonano remont pomieszczenia magazynu Kierownictwa Osiedli i przeznaczono go na wózkarnię i rowerownię dla mieszkańców.

Zakład Zieleni Zakładu Budowlano-Remontowego Spółdzielni przystąpił do prac związanych z prześwietlaniem oraz odmładzaniem koron drzew, przycinaniem  żywopłotów  oraz krzewów. Natomiast gospodarze domów, oprócz codziennego sprzątania i utrzymywania porządku, wygrabiali liście i gałęzie z trawników.

Działania Rady Osiedli:

Głównym tematem omawianym podczas posiedzenia Rady Osiedli w dniu 5 lutego 2024 r. były sprawy związane z propozycją zmian w zakresie stałej organizacji ruchu na drogach miejskich w obrębie os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej, opracowanej przez Zarząd Dróg Miejskich. Uwagi i propozycje Rady i Kierownictwa Osiedli zostały przekazane 14 lutego 2024 r. na spotkaniu z Zarządem Dróg Miejskich. Dotyczyły one ulic Jastrzębiej, Łabędziej, Wyzwolenia, Orlej i Kukułczej w zakresie zredukowania propozycji ustawienia słupków ograniczających możliwość parkowania i likwidacji części zaproponowanych przejść dla pieszych. Ponadto Rada Osiedli wnioskowała  o utrzymanie dotychczasowego układu organizacji ruchu na ul. Kukułczej. Jest to najlepsze rozwiązanie ze względu na jego funkcjonalność i oczekiwania mieszkańców.

Na posiedzeniu Rada Osiedli przyjęła również sprawozdanie z działalności w roku 2023.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 11 marca 2024 r.