Działania Kierownictwa Osiedla:

W lutym 2024 r. na os. Piastowskim kontynuowano remont pomieszczeń powsypowych przeznaczonych na rowerownie w wejściach nr 60, 61 i 100, gdzie rozpoczęto wykonywanie prac wykończeniowych: szpachlowanie i malowanie ścian.

Na osiedlu w podanych niżej terminach wymienione zostały uszkodzone zawory pod pionami wodnymi:

 • 8 lutego w wejściu 97,
 • 12 lutego w budynkach: 2-4 i 5-7,
 • 13 lutego w wejściach: 66, 67 i 68,
 • 14 lutego w wejściach: 40,45 i 71,
 • 15 lutego w budynkach: 82-84 i 94-96,
 • 19 lutego w wejściach: 59, 113 i 114,
 • 20 lutego w wejściu 23.

Rozpoczęto modernizację placu zabaw na os. Piastowskim przy wejściu nr 67. W  pierwszej kolejności rozebrano stary plac zabaw oraz uszkodzone ogrodzenie.

W ramach konserwacji wykonano na całym osiedlu czyszczenie wpustów ulicznych.

Rozpoczęto remont nadbudówek maszynowni na dachu budynku na os. Piastowskim 56 i 57.

Kontynuowano prześwietlanie koron drzew oraz cięcie krzewów wraz z pracami towarzyszącymi.

W lutym 2024 r. wysłano do mieszkańców rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 2022-2023. Korespondencja zawierała również naliczenia nowego czynszu od marca 2024 r.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 12 lutego 2024 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Kierownictwo poinformowało o sprawach bieżących. Omówiono przebieg spotkań, które odbyły się w dniach 19 i 22 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miasta Poznania z przedstawicielami Urzędu, Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Inżyniera Ruchu i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Na spotkaniach tych osoby reprezentujące Kierownictwo i Radę Osiedla przedstawiły wnioski dotyczące wykonania remontów w obrębie os. Piastowskiego na terenach należących do Miasta, tj.:

 • poszerzenia chodnika wraz z wymianą nawierzchni z zachowaniem obecnych miejsc postojowych pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 a Pływalnią,
 • wymiany nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Jurackiej z zachowaniem dotychczasowych miejsc postojowych na wysokości budynku na os. Piastowskim 14-16.

Oba wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane i będą realizowane w bieżącym roku.

W dniu 19 lutego 2024 r. odbyły się posiedzenia Komisji Problemowych, na których zostały zaprezentowane i zatwierdzone sprawozdania z prac:

 • Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 2023 rok,
 • Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.

Radni Osiedla dyskutowali na tematy wniesione. Dotyczyły one bieżących problemów mieszkańców, dotyczących miejsc składowania gabarytów przy wejściach nr 18 oraz 97, uszkodzonego kosza na śmieci przy budynku nr 107 czy pochylonego drzewa przy budynku nr 51, które uniemożliwiło dojazd karetki pogotowia.

5 lutego na dyżur Rady Osiedla nie przybyła żadna osoba.

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 11 marca 2024 r.