Maj na osiedlach to prace związane z pielęgnacją zieleni – przycinaniem drzew i krzewów, koszeniem traw, pieleniem rabat i sadzeniem kwiatów.

W ramach prac porządkowych, oprócz codziennego sprzątania części wspólnych, oczyszczono i odnowiono gazony kwiatowe.

Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie, wygospodarowano miejsca i ustawiono kolejne stojaki rowerowe na osiedlach Rzeczypospolitej i Armii Krajowej.

W ramach prowadzonych prac remontowych:

  • zakończono wymianę pionów kanalizacji deszczowej wraz z utylizacją azbestu na os. Bohaterów II Wojny Światowej 31,32,34,37
  • wymieniono ocieplenie ścian szczytowych z odmalowaniem budynku 74-80 na os. Bohaterów II Wojny Światowej.
  • odmalowano miejsca parkingowe na parkingach przy budynkach 39-46 -53-81 na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej oraz 95, 98, 108-111, 112-115 i 126-131 na osiedlu Armii Krajowej.

Na posiedzeniu Rady Osiedli, 13 maja 2024 roku, podsumowano wiosenny przegląd osiedli, który został przeprowadzony przez członków Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Ładu i Porządku w ubiegłym miesiącu. Wnioski i uwagi dotyczące głównie: przycięcia drzew, montażu siatek ochronnych przed gołębiami, wymianie/naprawie fragmentów chodników, miejsc składowania gabarytów, mycia i odnowienia altanek śmietnikowych, umycia daszków nad wejściami do budynków, naprawy urządzeń na placach zabaw, remontu balkonów oraz rozwiązania problemu zalewania piwnic w budynku nr 18 na osiedlu Armii Krajowej zostały skierowane do realizacji przez Kierownictwo Osiedli.

Rada Osiedli omówiła również sprawy związane z przygotowaniem obrad 8, 9 i 10 części Walnego Zgromadzenia, które odbyły się 20, 21 i 24 maja 2024 roku.

Kierownictwo i Rada Osiedli dziękują wszystkim członkom Spółdzielni, którzy wzięli udział w obradach Walnego Zgromadzenia za merytoryczną dyskusję i złożone wnioski.