W maju 2024 roku na ul. Kórnickiej wykonano rekultywację terenu po remoncie sieci kanalizacyjnej.

Kontynuowano prace remontowe pokrycia dachowego na os. Piastowskim 57-60.

Nadal prowadzone były prace związane z ograniczeniem dostępu osobom niepożądanym do wiat śmietnikowych. W wiatach na os. Piastowskim 43, 54, 84, 85, 91, 107 i 111 wykonano wewnątrz wiat instalację elektryczną. Na os. Piastowskim 62 zaprojektowano i wykonano instalację fotowoltaiczną na panelach solarnych, służącą do zasilania czytników chipów oraz elektrozaczepów do wiaty.

Rozpoczęto modernizację zejść do dźwigu osobowego na os. Piastowskim 57-59. W ramach prac są także wymieniane poręcze.

W budynku os. Piastowskie 56-62 wykonano obróbkę okien piwnicznych po ich wymianie. Położono tynk zewnętrzny i pomalowano otwory okienne.

Rozpoczęto wymianę legalizacyjną wodomierzy w wejściu na os. Piastowskim 23.

W maju br. rozpoczął się 5-letni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących osiedla oraz remont loggii na os. Piastowskim 66-67.

W nieruchomościach 3, 5, 6 i 9 rozpoczął się montaż turbowentów poprawiających ciąg wentylacyjny. Na niskich blokach zainstalowane zostanie 10 sztuk w każdej nieruchomości, natomiast w nieruchomości 5 obejmującej budynek 56-62 – 28 sztuk.

Wokół budynków 2-4 oraz 8-10 przywrócono drożność sieci kanalizacyjnej drenażowej.

W piwnicach budynków na os. Piastowskim 49-51, 68-69, 70-71, 72-73, 82-84, 107-108 oraz 109-110 wymieniono uszkodzone zawory pod pionami zimnej i ciepłej wody.

Na terenach zieleni przeprowadzono przecinkę drzew i krzewów na życzenie mieszkańców, pielenie klombów oraz koszenie trawy.

W dniach 20-22 maja odbyły się na os. Piastowskim obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Obecni mieszkańcy osiedla podjęli uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły.

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 13 maja 2024 roku.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Kierownictwo poinformowało o sprawach bieżących. Podsumowano akcję sprzątania świata z okazji Światowego Dnia Ziemi, podczas której posprzątano skwer przy Rondzie Rataje.

Omówiono wyniki ankiety dotyczącej Spółdzielczej Strefy Parkowania. Frekwencja na wszystkich osiedlach wyniosła 37,57%, przy czym na os. Piastowskim 34,86%.

Poinformowano o przeprowadzonych przetargach na:

 • okresową roczną kontrolę instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi,
 • dostawę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego,
 • okresową pięcioletnią kontrolę instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących,
 • remont loggii wraz z wymianą balustrad na os. Piastowskim 28-29, 66-67, 107-108,
 • wymianę dwóch dużych dźwigów osobowych na os. Piastowskim 23 i 99,
 • dostawę i montaż nasad kominowych typu turbowent wraz z dociepleniem kominów wentylacyjnych w budynkach na os. Piastowskim 2-35, 43-73, 82-114, 18-19 i 56-57,
 • dostawę i  montaż stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych,
 • remont wewnętrznej linii zasilającej w budynku mieszkalnym na ul. św. Rocha 2a-c.

Przedstawiono firmy, które wyłoniono w przetargach, terminy zakończenia przetargów oraz rozpoczęcia prac.

Przedstawiono informacje z przebiegu dyżurów Rady Osiedla z 8 kwietnia oraz 6 maja 2024 roku. Zgłosiły się trzy osoby. Przedstawiono wniosek o zamontowanie ławki  i obniżenie trzepaka.

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 10.06.2024 roku.