Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha informuje, że zostały rozstrzygnięte przetargi dotyczące prac związanych z:

 • modernizacją wymiany instalacji elektrycznej pionów WLZ od rozdzielni głównych wraz z złączami kablowymi – os. Lecha 57-66 i 67-78,
 • dostawą i dostawą z montażem wodomierzy w budynkach 11-kondygnacyjnych na os. Lecha,
 • wykonaniem remontu balkonów na os. Czecha 77 i 79,
 • montażem nasad kominowych typu turbowent na kominach wentylacyjnych.

Kierownictwo jest w trakcie prowadzenia procedur przetargowych obejmujących prace remontowe przewidziane do realizacji w 2023 r., tj. wymianę dźwigów na os. Lecha 126 i 128 i os. Czecha 72, 114, 115, 120 oraz na przegląd instalacji gazowej i wentylacji w budynkach na osiedlach Lecha i Czecha.

W maju rozpoczął się 1 etap prac związanych z kompleksowym remontem balkonów na os. Czecha 78.

Ze względu na narastający problem odpadów wystawkowych oraz w celu zadbania o estetykę i wygląd miejsc zagospodarowania odpadów, w maju rozpoczęły się prace związane z wykonaniem ogrodzenia z panelu przy altanach śmietnikowych na os. Czecha 5-18, 33, 80-89, które zostaną zakończone w drugiej połowie czerwca br.

Zakończono modernizację miejsc parkingowych na os. Lecha wzdłuż budynków nr 90-97 oraz 98-109.

Odmalowano wejścia do budynków na os. Lecha 122-129, jednocześnie trwają tożsame prace na budynku os. Lecha 15-20.

Na budynku 16-kondygnacyjnym na os. Lecha 39 są prowadzone prace malarskie holu wraz z pracami towarzyszącymi.

Kierownictwo jest w trakcie prowadzenia prac wymiany urządzeń na placach zabaw oraz konserwacji urządzeń małej architektury.

11 i 12 maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie członków osiedli Czecha i Lecha.

29 maja 2023 roku na terenach użytkowych osiedli Lecha i Czecha rozpoczęło się pierwsze koszenie trawników. W związku z coraz częściej zadawanym pytaniem – Kosić czy nie kosić?, Kierownictwo Osiedli testowo pozostawi jedynie niektóre obszary nieskoszone z zamysłem stworzenia w przyszłości ewentualnych łąk kwietnych. Do nieskoszonych obszarów należeć będą tereny:

 • os Lecha 15-17 (tył budynku od strony Lecha 39),
 • os. Lecha 21-26 (wcześniej zakładana łąka kwietna),
 • os. Lecha – boisko (dwa pasy zewnętrze, jeden od bloku 45-50, drugi 90-97),
 • os. Lecha 109 (pomiędzy ryneczkiem a blokiem 109),
 • os. Lecha na wysokości klatki 125-126 za parkingiem przy ul. Chartowo,
 • os. Czecha 128,
 • os. Czecha pomiędzy przedszkolem „Wesoła Gromada” a blokiem 79.

Termin kolejnego koszenia terenów użytkowych na os. Lecha i Czecha będzie uzależniony od warunków atmosferycznych i wysokości trawy.

W maju zostały posadzone drzewa przy budynku os. Lecha 67-78. Na szczycie budynku os. Czecha 89 w istniejących donicach betonowych zostały posadzono wielobarwne kwiaty.  W najbliższym czasie rozpocznie się czyszczenie altan śmietnikowych na osiedlach Lecha i Czecha.

Działania Rady Osiedli:

24 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Osiedli Lecha i Czecha. Radni omawiali pisma od mieszkańców kierowane do Kierownictwa i Rady Osiedli z budynku os. Czecha 77 i 78 (dot. stałej organizacji ruchu, stanu chodników oraz montażu systemu monitoringu). Ponadto omówione zostały oferty firm sprzątających, które mają rozpocząć prace na os. Lecha i Czecha.

Podjęty został również temat sposobu koszenia trawników.

Radni wystąpili z propozycją zmiany osiedlowej (przelotowej) drogi na os. Czecha z dwukierunkowej na jednokierunkową i poprosili o wystosowanie pisma do ZDM w tym temacie.

Radni poprosili również o wystosowanie pisma do najemcy parkingu strzeżonego na os. Czecha 61-72 o uporządkowanie terenu z zalegających gałęzi oraz wyjaśnienie postawionych tam kontenerów.

Na posiedzeniu wybrani zostali kandydaci do komisji przetargowej na prace malarskie.

Ponadto Radni zgłosili uwagę na doręczycieli pizzy Tivoli, którzy ze zbyt dużą prędkością poruszają się po osiedlu rozjeżdżając tereny zielone – poprosili o wystosowanie pisma wyjaśniającego.

Następne posiedzenie Rady Osiedli ustalono na 20 czerwca br.