Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w miesiącu maju:

 • zakończono prace konserwacyjne i przeglądy techniczne na placach zabaw wraz z dostawą świeżego piasku do piaskownic i pod urządzenia zabawowe;
 • rozpoczęto przygotowania do wymiany stolarki okiennej w wytypowanych lokalizacjach;
 • zlecono zmianę projektu stałej organizacji ruchu przy budynku os. Stare Żegrze 2-5, oraz wymianę oświetlenia awaryjnego w garażach podziemnych na os. Stare Żegrze 136-141 i 95;
 • trwają prace polegające na przeglądach, konserwacji i czyszczeniu rozdzielnic elektrycznych;
 • w związku ze sprzyjającą pogodą, rozpoczęto malowanie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością;
 • trwały prace związane z naprawą uszkodzonych balkonów/loggii.

Zakończono procedury przetargowe dotyczące:

 • wykonania okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, użytkowych, własnych, częściach wspólnych budynku wraz z robotami towarzyszącymi;
 • wymiany zaworów na instalacji gazowej pionowej i poziomej w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze 27-28; 40-42; 171-1740;
 • wymiany dwóch dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach 12-kondygnacyjnych na os. Stare Żegrze nr 12 i 161;

Rozpoczęły się prace na terenach zielonych osiedli Stare Żegrze i Polan:

 • os. Stare Żegrze 49-51 – dosiew nasion łąki kwietnej wraz z pracami towarzyszącymi;
 • os. Stare Żegrze 106-108 – posadzenie roślin kwietnikowych w donicach;
 • os. Stare Żegrze 180 – posadzenie nowego drzewa – klonu pospolitego;
 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja terenów zieleni – koszenie trawników wraz z zagrabieniem i załadunkiem skoszonej trawy.

Działania Rady Osiedli:

8 maja odbyło się posiedzenie Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan. Magdalena Grala – Kierownik Osiedli podała informację na temat bieżących spraw osiedli. Poinformowała, że pierwsze koszenie terenów zieleni na osiedlach Stare Żegrze i Polan planowane jest na 9 maja. Omówiono artykuł umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni dotyczący pielęgnacji terenów zielonych na osiedlach ratajskich. Spektrum oczekiwań mieszkańców w sprawie koszenia trawników jest bardzo szerokie. Termin rozpoczęcia oraz liczba zabiegów związane są z sytuacją przyrodniczą i warunkami pogodowymi. Od nich uzależniony jest rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie.

Anna Napierała – Kierownik Działu Technicznego, przedstawiła informację na temat robót prowadzonych na osiedlach. W toku są procedury przetargowe, o których informowaliśmy w kwietniu.
Na posiedzeniu przedstawiono protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Omawiano i szczegółowo analizowano korektę planu remontów nieruchomości Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan na 2023 rok. Przyjęto informację z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem posiedzenia była analiza korekty planu gospodarczego i remontów za I kwartał 2023 roku. Przygotowaną korektę planu, Komisja Rewizyjna zarekomendowała Radzie Osiedli do przyjęcia w całości. Omawiano stan zaległości czynszowych na lokalach mieszkalnych i użytkowych. Po dyskusji i szczegółowej analizie danych za I kwartał 2023 roku, przyjęto wykonanie kosztów oraz stan zadłużenia. Członkowie Rady Osiedli jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie korekty planu remontów i planu gospodarczego nieruchomości w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan na 2023 rok.

Zgłoszono konieczność skierowania pisma do Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto w sprawie wzmożenia patroli na osiedlach Stare Żegrze i Polan, w związku z powtarzającymi się kradzieżami katalizatorów samochodów.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się 19 czerwca br.