W marcu wykonano prace związane z rozbiórką pomieszczeń po zbiornikach wyrównawczych instalacji centralnego ogrzewania, posadowionych na dachu budynku 144 os. Armii Krajowej. Po demontażu nadbudówek, naprawiono dach. Były to prace ujęte w tegorocznym planie remontów nieruchomości nr 2 na os. Armii Krajowej, a ich wykonawcą był Zakład Budowlano – Remontowy Spółdzielni. Również ZBR Spółdzielni wykonywał prace związane z dociepleniem szczytu budynku nr 86 na os. Bohaterów II Wojny Światowej. Była to kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2023.

W ramach prac awaryjnych usunięto nieszczelności na instalacji gazowej w lokalu na osiedlu Rzeczypospolitej 18. Kontynuowano również przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej.

Ponadto, z uwagi na zbliżający się sezon wiosenno/letni, korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych pracownicy Kierownictwa Osiedli wykonywali prace naprawcze i konserwacyjne na placach zabaw i urządzeniach małej architektury.

Ustawiono również nowe ławki na osiedlach, wykonano kolejne stanowiska dla rowerów, np. na os. Armii  Krajowej 68 i 147.

Zakład Zieleni ZBR-u wykonywał prace związane z wiosennym cięciem i pielęgnacji zieleni.

Rozstrzygnięto przetargi:

  • 02-2024 Remont instalacji kanalizacji deszczowej wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na os. Bohaterów II Wojny Światowej 31 (2 piony); 32 (1 pion)
  • 03-2024 Remont instalacji kanalizacji deszczowej wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na os. Bohaterów II Wojny Światowej 34 (2 piony); 37 (2 piony)
  • 04-2024 Remont 32 sztuk loggii wraz z robotami towarzyszącymi w budynku 16-piętrowym na os. Armii Krajowej 95 (2 piony po 16 loggii).

Zakończono prace remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczenia magazynowego Kierownictwa Osiedli zlokalizowanego w budynku nr 95 na os. Armii Krajowej i oddano go w użytkowanie mieszkańcom z przeznaczeniem na rowerownię i wózkarnię.

W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Osiedli pozytywnie zaopiniowała i przyjęła informację o wykonaniu planu remontów nieruchomości nr 1, 2 i 3 oraz planów kosztów pośrednich, konserwatorów i gospodarczych zarówno nieruchomości jak i własnościowych lokali użytkowych na osiedlach Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej w roku 2023.

Ponadto na posiedzeniu Rady 11 marca br.:

  • przyjęte zostały uwagi i wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli Rzeczypospolitej. Wnioski zostały przekazane do Zarządu, celem ich złożenia
    do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
  • zapoznano się z propozycją informacji do Walnego Zgromadzenia dotyczącą odpowiedzi na wnioski złożone podczas 8, 9 i 10 części obrad w roku 2023, które zostały skierowane do realizacji przez Kierownictwo Osiedli. Negatywnie rozpatrzono wnioski złożone podczas 9. części obrad przez mieszkańca osiedla Armii Krajowej o obniżenie opłat za korzystanie z dodatkowych pomieszczeń oraz zużycia wody przeznaczonej do podlewania ogródków, zlokalizowanych przy mieszkaniach parterowych na twz. dogęszczeniu osiedla.

Kierownik Osiedli zapoznał członków Rady z działaniami związanymi z organizacją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni oraz  przedstawił działania dotyczące projektu Spółdzielczej Strefy Parkowania.