Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w marcu trwały procedury przetargowe dotyczące:

  • wymiany dźwigów osobowych – os. Stare Żegrze 12, 161 (planowane zakończenie realizacji: wrzesień 2023 r.);
  • wymiany stolarki okiennej na os. Polan i os. Stare Żegrze zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców;
  • wymiany zaworów na instalacji gazowej pionowej i poziomej – os. Stare Żegrze 27-28, 40-42, 171-174 (planowane zakończenie realizacji: październik 2023 r.);
  • wykonania okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych na os. Polan i Stare Żegrze (planowane zakończenie realizacji: listopad 2023 r.).

Ważniejsze prace remontowe wykonywane obecnie przez Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan to prace polegające na sprawdzaniu pokrycia dachów i opierzenia oraz prace konserwacyjne placów zabaw na os. Stare Żegrze i os. Polan. Jednocześnie w miesiącu marcu wykonano naprawę odwodnienia liniowego w hali garażowej budynku 95 na os. Stare Żegrze. Kierownictwo Osiedli zleciło również odtworzenie instalacji fotowoltaicznej na altanie śmietnikowej przy budynku 114 na os. Stare Żegrze. W marcu przystąpiono także do konserwacji terenów zieleni na os. Stare Żegrze i os. Polan polegającej na przycięciu krzewów liściastych oraz prześwietleniu koron drzew.

Działania Rady Osiedli:

27 marca odbyło się posiedzenie Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan. Na posiedzeniu, Magdalena Grala – Kierownik Osiedli, przedstawiła sprawę zgłoszoną przez mieszkańców budynku nr 2-5 na os. Stare Żegrze. Problem dotyczy braku możliwości czasowego, krótkotrwałego parkowania samochodów przed budynkiem. W związku ze zgłoszeniami do Straży Miejskiej, mieszkańcy niejednokrotnie otrzymywali mandaty za parkowanie na miejscach niedozwolonych. Kierownictwo Osiedli zaproponowano wyznaczenie dwóch miejsc na kopertach, na przeciwległych końcach budynku, ze wskazaniem możliwości zatrzymania do 15 min. Sprawę skierowano do Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w celu przeanalizowania i uzyskania opinii.

Na posiedzeniu Rady omawiana była również sprawa dotycząca nieporządku na terenach miejskich przy ul. Inflanckiej. Kierownictwo Osiedli wielokrotnie przekazywało pisma do Urzędu Miasta Poznania z prośbą o uporządkowanie tych terenów. Na przestrzeni czasu, porządki były przeprowadzane nieregularnie i częściowo. Podjęto decyzję o konieczności skierowania do Urzędu Miasta Poznania kolejnego pisma w tej sprawie.

Na posiedzeniu przedstawiono protokół z Komisji Rewizyjnej na której oceniano i badano wykonanie planu ekonomiczno-finansowego za 2022 rok. Analizowano stan zadłużeń czynszowych i działań Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan za 2022 rok.

Kierownik Osiedli przedstawiła Annę Napierałę, która od 1 marca 2023 r. pełni obowiązki Zastępcy Kierownika Osiedli Stare Żegrze i Polan i jest Kierownikiem Działu Technicznego.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się 17.04.2023 r.