W marcu 2024 roku na os. Piastowskim trwał remont pomieszczeń powsypowych przeznaczonych na rowerownie w wejściach 60, 61 i 100 oraz zakończono remont nadbudówek maszynowni na dachu budynku na os. Piastowskim 56 i 57.

Kontynuowano modernizację placu zabaw na os. Piastowskim przy wejściu 67. Zainstalowano konstrukcję w kształcie zamku a teren ogrodzono. Plac zabaw jest obszarem przeznaczonym do zabawy i nie powinny na nim przebywać osoby niepowołane. Ogrodzenie zabezpiecza również teren przed dzikimi i domowymi zwierzętami.

W ramach przygotowań do nowego sezonu dokonano przeglądu placów zabaw na terenie osiedla i trwają usunięcia usterek wg protokołu uszkodzeń.

Rozstrzygnięto przetargi na:

  • okresowa roczną kontrolę instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi,
  • dostawę wodomierzy i dostawę z wymianą wodomierzy na budynkach os. Piastowskie 5-7, 32-33, 52-54, 68-69, 85-87, 109-110 oraz w klatkach schodowych 23, 24, 61, 62, 102 i 103.

Rozpoczęto prace remontowe pokrycia dachowego na os. Piastowskim 57-60.

W wieżowcach na os. Piastowskim 36, 40 i 115 wymieniono kraty studzienek wód gruntowych w piwnicach (11 sztuk).

W budynku przy ul. św. Rocha 6 w wejściu C wymieniono 4 okna na klatce schodowej.

Wykonano udrożnienie sieci deszczowej i drenażowej wokół budynków 2-4 i 5-7 na os. Piastowskim, rozpoczęto prace wokół budynku 8-10.

Kontynuowano prześwietlanie koron drzew oraz cięcie krzewów wraz z pracami towarzyszącymi.

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 11 marca 2024 roku o godz. 16.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Kierownictwo poinformowało o sprawach bieżących. Zgłoszono do Zarządu Dróg Miejskich wykaz uszkodzeń dróg, które powstały po okresie zimowym na osiedlu.

Rada Osiedla Piastowskiego zatwierdziła Sprawozdanie ze swojej działalności w 2023 rok.

Na dyżur Rady Osiedla w marcu nie przybyła żadna osoba.

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 08.04.2024 roku.