Działania Kierownictwa Osiedla:

W marcu 2023 roku Kierownictwo Osiedla Piastowskiego przeprowadziło przetarg na wymianę małego dźwigu osobowego w budynku 36 oraz dużych dźwigów w budynkach 18, 21, 57, 59, 97 i 102 na os. Piastowskim w Poznaniu. Przetarg został zakończony, wyłoniono wykonawcę. Przedmiot zamówienia obejmował również usługę konserwacyjno-serwisową ww. dźwigów. W wejściu na os. Piastowskim 107 rozpoczęto remont holu po pożarze, który miał miejsce 24 lutego 2023 roku. W związku z rozpoczęciem sezonu wiosennego przystąpiono do prac związanych z naprawą i konserwacją placów zabaw na osiedlu.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się 13 marca 2023 roku w Kierownictwie Osiedla Piastowskiego. Członkowie Rady omówili sprawy bieżące oraz ustalili terminy komisji przetargowych, które zostały zaplanowane na miesiąc marzec. Następne posiedzenie Rady  Osiedla  Piastowskiego wyznaczono na dzień 13 kwietnia 2023 roku. Pod głosowanie poddane zostaną na nim uchwały dotyczące korekty Planów gospodarczych Osiedla Piastowskiego.