Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności od maja ubiegłego roku pojawiają się informacje z najważniejszymi, bieżącymi decyzjami i działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej (oprócz szczegółowych artykułów, dotyczących konkretnych projektów/spraw/działań).

Najważniejsze decyzje Zarządu Spółdzielni w okresie od 8 grudnia 2023 r. do 15 stycznia br.

1.Zarząd Spółdzielni podjął:

 • Uchwałę nr 52/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót polegających na wykonaniu okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych, tj. w lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności w pralniach, suszarniach, pomieszczeniach technicznych, lokalach użytkowych, lokalach własnych, pożytkach i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi na os. Piastowskim, ul. św. Rocha i ul. Kórnickiej w Poznaniu. Roboty są przewidziane do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 53/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót polegających na dostawie wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego (montaż przez pracowników Spółdzielni) do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali własnych, pralni, oraz dostawie z montażem wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego do lokali mieszkalnych na os. Piastowskim w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, montaż, instalację i konfigurację urządzeń zapewniających dostęp do wskazań poprzez portal internetowy lub dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego do obsługi wszystkich wodomierzy. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 54/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót na wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, tj. w lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności w pralniach, suszarniach, pomieszczeniach technicznych, lokalach użytkowych, lokalach własnych, pożytkach i pawilonach wolnostojących wraz z pomiarami na os. Piastowskim, ul. św. Rocha i ul. Kórnickiej w Poznaniu. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 55/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót na remont loggii wraz z wymianą balustrad w budynkach 5-kondygnacyjnych na os. Piastowskim nr 28-29, 66-67 i 107-108 w Poznaniu. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 56/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót polegających na dostawie i montażu zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych w budynkach mieszkalnych, tj. lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynku, w tym w szczególności w pralniach, suszarniach, pomieszczeniach technicznych, lokalach użytkowych, lokalach własnych, pożytkach na os. Piastowskim nr 18-24, 36, 40, 56-62, 97-103, 115, ul. św. Rocha nr 2, 4, 6 i ul. Kórnickiej nr 26 w Poznaniu. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 57/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót remontowych w nieruchomościach na os. Jagiellońskim, os. Oświecenia i os. Powstań Narodowych w Poznaniu. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 58/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót remontowych mienia Spółdzielni na os. Jagiellońskim, os. Oświecenia i os. Powstań Narodowych w Poznaniu. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 59/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót murarskich, malarskich, stolarskich, gazowych, robót instalacyjnych, wymiany wodomierzy, robót drogowych, przeglądów technicznych, dociepleń i małej architektury w zasobach os. Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 60/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót polegających na wykonaniu zadaszenia miejsca składowania odpadów komunalnych na os. Tysiąclecia nr 71 i 72 w Poznaniu. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 61/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót polegających na wymianie zaworów podpionowych instalacji gazowej w budynku na os. Tysiąclecia nr 71, wymianie zaworów przy gazomierzach w budynkach na os. Tysiąclecia nr 16-26, 33-42 oraz wykonaniu rocznej kontroli instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych na os. Tysiąclecia w Poznaniu. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 62/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót polegających na wymianie stolarki okiennej na os. Tysiąclecia w Poznaniu. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 63/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w zasobach Spółdzielni. (Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.)
 • Uchwałę nr 70/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót ogólnobudowlanych, w tym: malarskich, murarskich, dekarskich oraz związanych z małą architekturą w zasobach os. Stare Żegrze i Polan. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 71/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót instalacyjnych, w tym: c.o., gazowych, wymiany wodomierzy oraz wykonania okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznych, okresowej rocznej kontroli instalacji gazowych i wentylacyjnych w zasobach os. Stare Żegrze i Polan. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 72/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy remontu dźwigów oraz wymiany stolarki okiennej w zasobach os. Stare Żegrze i Polan. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 73/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót realizowanych z funduszu mienia Spółdzielni w zasobach os. Stare Żegrze i Polan. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 74/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót: elektrycznych, malarskich, stolarskich i murarskich w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 75/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawców robót: dekarskich, instalacyjnych (wod.-kan., c.o.), oraz wykonawców okresowej rocznej kontroli instalacji gazowych i wentylacyjnych oraz okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.
 • Uchwałę nr 76/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięć przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót: instalacyjnych (wod.-kan., c.o.) w budynku mienia Spółdzielni w zasobach os. Lecha i Czecha. Roboty przewidziane są do realizacji w roku 2024.

2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wniosek Kierownictwa Osiedli Lecha i Czecha o zatwierdzenie wybranego w drodze przetargu wykonawcy robót – łącznie 1 przetarg. Zarząd zaakceptował wykonawcę w zatwierdzonym przetargu zgodnie ze wskazaniami Komisji Przetargowej.

3. Zarząd Spółdzielni omówił temat otwarcia nakładów na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach budynkowych Spółdzielni.

Instalacje fotowoltaiczne zostaną umieszczone na budynkach nr 18-24 oraz 56-62 na os. Piastowskim, nr 12 na os. Jagiellońskim, nr 1 na os. Powstań Narodowych, nr 30-42 na os. Orła Białego oraz nr 101-114 na os. Rusa. Poszczególne budynki zostały wytypowane z uwzględnieniem stanu ich dachów, które będą musiały być odpowiednio przygotowane do montażu instalacji fotowoltaicznych. W celu uzyskania dofinansowania, po przygotowaniu projektu poszczególnej instalacji, Spółdzielnia złoży do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o grant OZE. Po zakończeniu procedury i uzyskaniu grantu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę instalacji fotowoltaicznej.

Zarząd wyraził zgodę na otwarcie nakładów na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach budynkowych Spółdzielni.

4. Zarząd Spółdzielni przyjął:

Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie wysokości stawek eksploatacji i utrzymania lokali w poszczególnych nieruchomościach dla osób niebędących członkami Spółdzielni.

5. Zarząd Spółdzielni zatwierdził plan remontów mienia Spółdzielni na 2024 rok.

6. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o otwarciu nakładów finansowych na inwestycje związane z:

 • oświetleniem parkowym terenu na os. Piastowskim między budynkami nr 2 i 34;
 • oświetleniem ciągu pieszego na os. Polan nr 31;
 • budową miejsc postojowych na os. Stare Żegrze nr 49-51.

7. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków 33 osób.


Najważniejsze decyzje Rady Nadzorczej – posiedzenie z 18 grudnia 2023 r.

1. Podczas posiedzenia Prezes Zarządu Spółdzielni, Ireneusz Schiller, poinformował o ważniejszych decyzjach Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjętych w okresie od 09.11.2023 r. do 07.12.2023 r. W tym punkcie członkowie Zarządu na bieżąco odpowiadali na zadane pytania i udzielali wyjaśnień członkom Rady Nadzorczej dotyczących przedstawionych decyzji i spraw.

Prezes Zarządu poinformował, że nadal trwają prace związane ze Spółdzielczą Strefą Parkowania. (Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.)

Prezes Zarządu podsumował spotkanie zorganizowane przez Miasto Poznań, które odbyło się 7 grudnia, w sprawie infrastruktury społecznej. (Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.)

Prezes Zarządu poinformował o podwyżce opłat za dostawę wody i odprowadzane ścieki. Po wcześniejszym zamrożeniu tych opłat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu na wniosek firmy Aquanet S.A., obecnie ceny te zostały odmrożone, a w związku z tym podwyżki wejdą w życie 19 grudnia 2023 roku. Podwyżka wynosić będzie ok. 16 %
w porównaniu do dotychczasowych cen. Temat ten został szczegółowo omówiony przez Komisję Rewizyjną. (Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.)

Prezes Zarządu poinformował również o podpisaniu przez Zarząd kolejnych aktów notarialnych dotyczących regulacji prawnej gruntów na Osiedlach Lecha i Czecha. Regulacja objęła budynki nr 67-78, 57-66 oraz grunt wokół budynku 2-13 na os. Lecha, a także pawilony usługowo – handlowe, w tym „Biedronka” oraz parkingi na os. Czecha. (Więcej na ten temat można zleźć tutaj.)

2. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2024 rok dla Kierownictw Osiedli.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Bogusława Piątkowska, poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie i bez uwag zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 osób za, 0 przeciw.

3. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej pomiędzy ulicami Konarskiego/Tomickiego.

Przewodniczący Komisji Technicznej, Andrzej Kruczkowski, poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie i bez uwag zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 osób za, 0 przeciw.

4. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia prawa odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności gruntowej przechodu i przejazdu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętych księgami wieczystymi PO2P/00036678/5, PO2P/00030938/4 oraz PO2P/00042113/2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 13/11, arkusz mapy 04, obręb Komandoria, objętej księgą wieczystą PO2P/00114317/8.

Przewodniczący Komisji Technicznej, Andrzej Kruczkowski, poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie i bez uwag zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 osób za, 0 przeciw.

5. Ponadto członkowie Rady poddali dyskusji temat edukacji w kwestii segregacji odpadów, wywieszenia komunikatów na klatkach schodowych, również w języku ukraińskim, informujących o konieczności segregowania odpadów, przyłączenia się do organizacji Szlachetnej Paczki (p. D. Kafel), utworzenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na os. Czecha (p. H. Szymański) oraz wywieszania reklam na balkonach (p. Z. Jenek).

W nawiązaniu do poruszonego tematu segregacji odpadów Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielnia we współpracy z Miastem Poznań podjęła działania na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców w kwestii segregowania odpadów, m.in. poprzez kampanie informacyjne, również za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni. Ponadto dostarczone zostaną ulotki edukacyjne przygotowane przez Miasto Poznań bezpośrednio do skrzynek mieszkańców. Ulotki zostaną umieszczone w kopercie razem z informacją o wypowiedzeniu stawek opłat eksploatacyjnych.

Ustalono, że najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 29 stycznia 2024 r.

Ustalono najbliższe terminy oraz wskazano osoby, które będą pełniły dyżury członków Rady Nadzorczej:

 • 15 stycznia 2024 roku – Elżbieta Świtalska oraz Marzena Cieloszyk.
 • 5 lutego 2024 roku – Zbigniew Jenek oraz Leszek Szafran.
 • 4 marca 2024 roku – Dawid Kafel oraz Tadeusz Stachowski.
 • 8 kwietnia 2024 roku – Bogusława Piątkowska oraz Katarzyna Ślosarz.