Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej ”Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę do pracy na stanowisko gospodarza domu w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres Kierownictwa Osiedli – os. Stare Żegrze 41-42, 61-249 Poznań z dopiskiem „PRACA” lub na adres mailowy:  starezegrze@osiedlemlodych.pl w  terminie do 19.11.2021 r.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych ” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania  zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.