W imieniu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Rzeczypospolitej w Poznaniu. 29 lutego 2024 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy.

Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem: https://zoom.us/j/94046444248?pwd=Vjc5ZWRIcFpCeVZPelpYS3hrZHYrQT09
Identyfikator spotkania: 940 4644 4248
Kod dostępu: 204035

Konsultacje społeczne potrwają od 29 lutego do 15 marca 2024 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne – Miejska Pracownia Urbanistyczna: Marcin Piernikowski- mpiernikowski@poznan.mpu.pl, Ewa Kwiecień- ekwiecien@poznan.mpu.pl, Dariusz Marcinek – dmarcinek@poznan.mpu.pl, Łukasz Brodnicki – lbrodnicki@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460.

Kwestie organizacyjne – Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.