Działania Kierownictwa Osiedla:

W miesiącu 2023 roku na os. Piastowskim zakończono wymiany dźwigów osobowych w wejściach 57, 59 i 97. Dźwigi po odbiorach Urzędu Dozoru Technicznego zostały dopuszczone do użytku.

Wymieniono drzwi wejściowe do budynków: w deskach – w wejściach 21, 24, 59, 60, 102 i 103 oraz w niskich blokach – w wejściach 7, 34, 44, 66, 88 i 107.

Remontowane są pomieszczenia powsypowe w wejściach 21, 23, 24, 57, 59, 102 i 103. Pomieszczenia zyskają nowe przeznaczenie. Powstaną tam rowerownie.

Trwa wymiana wodomierzy w ramach III ostatecznego terminu.

Zakończono remonty wejść do budynków na os. Piastowskim numer 57, 59, 102 i 103.

19 i 23 października 2023 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami dotyczące omówienia zaplanowanych remontów w 2024 roku oraz spraw bieżących osiedla. Podczas spotkań przeprowadzono I etap konsultacji w sprawie wprowadzenia Strefy Parkowania na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Przedstawiono podstawowe założenia związane z funkcjonowaniem Strefy. W II etapie konsultacji będzie można składać wnioski i propozycje, a w III zostanie przeprowadzona ankieta, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu lub nie Strefy Parkowania.

Podsumowanie spotkań zostanie opublikowane w osobnym artykule.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 9 października 2023 roku o godz. 16.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Piastowskiego.

Na spotkaniu, zgodnie z harmonogramem, Kierownictwo Osiedla poinformowało o sprawach bieżących. Tematem wiodącym było spotkanie z przedstawicielami firmy MB VICTORY, która w miesiącach od października 2023 roku do marca 2024 roku świadczyć będzie na osiedlu usługi związane z ochroną osiedla. Przewidziana jest również możliwość przedłużenia umowy o kolejny miesiąc. Przedstawiono założenia umowy. Priorytetowym zadaniem firmy będzie wyprowadzanie bezdomnych z klatek schodowych oraz monitorowanie wiat śmietnikowych. Wieżowce i deski kontrolowane będą 2-3 razy w czasie dyżuru, niskie bloki w razie potrzeb. Przyjmowane i realizowane będą także zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców. Dyżur pracowników ochrony trwać będzie od godz. 21.00 do 5.00 rano. Telefony od mieszkańców odbierane będą również po skończonym dyżurze.

Na posiedzeniu zostały również omówione założenia związane z wprowadzeniem Strefy Parkowania.

Radni Osiedla podjęli dyskusję na temat spraw wniesionych. Dotyczyły one m. in. bieżących problemów technicznych na osiedlu i działań Kierownictwa prowadzonych w tym zakresie.

Dyżur Rady Osiedla odbył się 2 października 2023 roku. W czasie dyżuru nie zgłosiła się żadna osoba. Następne dyżury odbędą się 6 listopada i 4 grudnia 2023 roku.

Kolejne spotkanie Rady Osiedla odbędzie się 13 listopada 2023 roku.