Placówki kulturalne SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu z powodu epidemii koronawirusa zostały zamknięte 11 marca. Ich dotychczasową działalność zawieszono, jednak przez ten długi czas w przestrzeni internetowej dzięki Ratajskiej Kulturze Online instruktorzy starali się wynagradzać mieszkańcom Spółdzielni brak możliwości korzystania z tradycyjnej oferty zajęć oraz wydarzeń kulturalnych. Publikowali wpisy dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach facebookowych zajęć artystycznych, sportowych, plastycznych, teatralnych i kulinarnych oraz wspominali zorganizowane na przestrzeni lat imprezy.

Dziś w końcu możemy powiedzieć (napisać) to głośno! Ratajska Kultura wraca 8 czerwca! Pamiętajmy jednak, że nie jest to możliwe w dotychczasowej formie. Obecne przepisy pozwalają na otwarcie domów kultury, lecz z zastosowaniem nowego reżimu sanitarnego i z pewnymi ograniczeniami.

Ze względu na troskę o osoby znajdujące się w grupach podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem, w najbliższym czasie nie będą prowadzone zajęcia dla najmłodszych (m.in. Kluby Malucha), dla Seniorów oraz spotkania Klubów Seniora. Nie odbędą się także planowane imprezy plenerowe.

Co należy zrobić, aby zostać uczestnikiem zajęć w Ratajskich Domach Kultury (lub „wznowić” uczestnictwo)?

1. Należy skontaktować się z danym Domem Kultury w celu uzyskania informacji, które zajęcia wznawiają swoją działalność. Dotychczasowe ich terminy (dni, godziny) mogły ulec zmianie. Nowe harmonogramy są przygotowywane. Liczba miejsc na każde zajęcia jest ograniczona (zależy od powierzchni sali – 1 uczestnik/4 m kw.);

2. Należy zapoznać się z Procedurą bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 obowiązującą na terenie Domów Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu oraz Procedurą na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w Domu Kultury obowiązującej podczas epidemii COVID-19, które są dostępne poniżej.

3. Należy wypełnić Oświadczenie (1 z 2 w zależności, czy uczestnikiem jest osoba dorosła, czy niepełnoletnia) dostępne poniżej i dostarcz je najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć.

Poniżej znajdują się wszystkie wspomniane dokumenty:

  1. Procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 obowiązująca na terenie Domów Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu
  2. Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w Domu Kultury obowiązująca podczas epidemii
  3. Oświadczenie dla uczestnika zajęć – osoby dorosłej
  4. Oświadczenie dla uczestnika zajęć – osoby niepełnoletniej