Działania Kierownictwa Osiedli:

Z uwagi na warunki atmosferyczne w styczniu 2024 r. prace konserwacyjne i remontowe prowadzono głównie wewnątrz budynków. Były to między innymi:

  • zakończone wymianą legalizacyjną wodomierzy (w ramach zlecenia z ubiegłego roku), odnowiono i odmalowano korytarze piwniczne i pomieszczenia ogólnego użytku budynku
    105-110 na osiedlu Rzeczypospolitej;
  • konserwacja i bieżące naprawy instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody.

Ponadto z uwagi na dewastację odnowiono elewację budynków 45-49, 50-56, 64-70, 71-76 oraz 105-100 na os. Rzeczypospolitej.

Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej i wentylacji w lokalach na naszych osiedlach oraz wymianę pionów kanalizacji deszczowej w wejściach 31, 32, 34 i 37 na os. Bohaterów II Wojny Światowej.

Odbyły się spotkania z Urzędem Miasta Poznania (19.01.2024 r. z Zarządem Dróg Miejskich i 22.01.2024 r. z Zarządem Zieleni Miejskiej), dotyczące nowych projektów organizacji ruchu na drogach miejskich i rozbudowy Parku Rataje pomiędzy ul. Hetmańską a osiedlem Armii Krajowej.

Działania Rady Osiedli:

Podczas styczniowego posiedzenia, Rada Osiedli przyjęła plan pracy na rok 2024. Omówiła również propozycje zmian w organizacji ruchu na ulicach miejskich (Jastrzębiej, Łabędziej, Wyzwolenia, Orlej i Kukułczej) zaproponowanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Członkowie Rady zapoznali się z wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Ładu i Porządku oraz zgłaszali swoje propozycje. Szczególnie zwracano uwagę, że projekty Zarządu Dróg Miejskich przełożą się na zmniejszenie liczby miejsc parkingowych. Na spotkaniu w lutym Rada Osiedli przyjmie wnioski, które zostaną przekazane na spotkaniu z Zarządem Dróg Miejskich.