Działania Kierownictwa Osiedla:

W styczniu 2024 r. na os. Piastowskim zakończono remont pomieszczeń powsypowych przeznaczonych na rowerownie w klatkach 57 i 59 oraz 102 i 103. Do wyremontowania pozostały jeszcze pomieszczenia w wejściach 61, 62 i 100, gdzie rozpoczęto wykonywanie  prac elektrycznych.

W wejściu 97 wymieniono drzwi do suszarni.

Na osiedlu przeprowadzono także drobne prace związane z korektą znaków drogowych oraz wymieniono kosz uliczny na odpady przy Zakładzie Budowlano-Remontowym.

W związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi zakończono wywóz liści oraz przystąpiono do przecinania prześwietlającego drzew i krzewów.

W styczniu 2024 r. wysłano do mieszkańców wypowiedzenie dotyczące wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych dla poszczególnych nieruchomości. Korespondencja zawierała również naliczenia nowego czynszu od lutego 2024 r. oraz ulotkę przypominającą o konieczności segregowania odpadów komunalnych.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 15 stycznia 2024 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Kierownictwo Osiedla poinformowało o sprawach bieżących. Omówiono przebieg spotkania, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania, na którym osoby reprezentujące Kierownictwo i Radę Osiedla przedstawiły propozycje remontów w obrębie os. Piastowskiego na terenach należących do Miasta.

Na spotkaniu powołano komisje przetargowe w temacie:

  • wymiany dźwigów osobowych w wejściach na os. Piastowskim 23 i 99,
  • dostawy i montażu nasad kominowych turbowent wraz z podstawą zbiorczą redukcyjną oraz dociepleniem kominów wentylacyjnych na os. Piastowskim 2-35, 43-73, 82-114, 18-24, 56-62,
  • wykonania pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków oraz instalacji w budynkach i pawilonach wolnostojących na os. Piastowskim, ul. św. Rocha i ul. Kórnickiej,
  • wymiany i montażu stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz w częściach wspólnych na os. Piastowskim,
  • remontu linii zasilającej (WLZ) w budynku mieszkalnym na ul. św. Rocha 2 a-c.

Radni Osiedla dyskutowali na tematy wniesione. Dotyczyły one bieżących problemów mieszkańców, szczególnie dotyczących spraw porządkowych na osiedlu.

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 12.02.2024 r.