W czerwcu odświeżono oznakowanie drogowe poziome. Na os. Piastowskim 18-24 oraz 56-62 pomalowano oznaczenia wydzielające drogi przeciwpożarowe a przy wieżowcu nr 40 oznaczenie stanowisk postojowych przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami

Zakończono prace remontowe pokrycia dachowego na os. Piastowskim 59-60.

Trwają prace przy wiatach śmietnikowych, związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Będzie ona wykorzystana do oświetlenia wiaty, zasilania czytników breloków zbliżeniowych oraz  elektrozaczepów do wiaty po jej zamknięciu. Zakończono prace w wiacie przy os. Piastowskim 56 i 62, rozpoczęto w wiatach przy numerze 97 i 103.

Na os. Piastowskim 56-62 pomalowano elewację budynku do wysokości piętra technicznego.

Kontynuowany jest kompleksowy remont loggii na os. Piastowskim 66-67. Prace rozpoczęto także w budynku 107-108. W ramach prowadzonych prac zrywane są płytki z posadzki. Po wykonaniu nowej wylewki i położeniu papy montowane będą ryflowane deski kompozytowe. Demontowana i wymieniana na nową jest balustrada oraz odmalowywane wypełniające ją płyty HPL. W końcowej fazie remontu odświeżane będą również ściany wewnątrz loggii.

Należy zauważyć, że uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, wszystkie prace na osiedlu wykonywane na zewnątrz przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Zakończono modernizację zejść do dźwigu osobowego na os. Piastowskim 57 i 59. W ramach prac wymieniono także poręcze.

Kontynuowana jest wymiana legalizacyjna wodomierzy w wejściu os. Piastowskie 23 – drugi termin. W wejściu 61 rozpoczęto wymianę w czerwcu br.

Trwa 5-letni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących osiedla.

W nieruchomościach 3, 5, 6 i 9 trwa nadal montaż turbowentów.

Rozpoczęto prace przy wymianie dużego dźwigu na os. Piastowskim 23.

Na placu zabaw przy budynku 66-67 zamontowano nowy element – huśtawkę podwójną.

Na terenach zieleni kontynuowane jest koszenie trawy. Wykonano przycięcie krzewów w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Przycięto również gałęzie drzew, szczególnie zwisające wierzby, na parkingach.

W czerwcu zgodnie z zapowiedzią, przeprowadzono na os. Piastowskim drugą ankietę dotyczącą Spółdzielczej Strefy Parkowania (SSP). W ankiecie wzięło udział 37,91 % uprawnionych do głosowania. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 10 czerwca.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Kierownictwo poinformowało o sprawach bieżących. Odczytano Członkom Rady Osiedla treść pisma z Urzędu Miasta, podsumowującego akcję sprzątania świata w dniach 18-22 kwietnia 2024 roku z okazji Światowego Dnia Ziemi. Zebrano 37,5 tony odpadów, w akcji uczestniczyły 202 zorganizowane grupy wolontariuszy, w sumie 17 845 osób.

Członkowie Rady Osiedla zostali poinformowani o dostarczaniu mieszkańcom przez gospodarzy domów i Pocztę Polską drugiej ankiety dotyczącej Spółdzielczej Strefy Parkowania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji, która odbyła się 3 czerwca. Tematem spotkania była analiza korekty planów gospodarczych oraz korekty planów remontowych nieruchomości 1-10 na os. Piastowskim na 2024 rok. Komisja po analizie materiałów potwierdziła zasadność dokonanych zmian oraz zawnioskowała do Rady Osiedla o przyjęcie korekt planów gospodarczych i remontowych w wysokościach przedstawionych w materiałach.

Rada Osiedla przeprowadziła głosowanie nad projektami uchwał w sprawie zatwierdzenia korekty planów gospodarczych i remontowych oraz korekty planów kosztów pośrednich i kosztów konserwatorów. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

W ramach spraw wniesionych poinformowano o planach zamknięcia wiat śmietnikowych. Wszyscy właściciele lokali mieszkalnych dostaną do otwierania wiat klucze oraz zakodowane breloki zbliżeniowe. Na niektórych wiatach śmietnikowych (os. Piastowskie 18, 24, 28-35, 40, 56, 62, 66-70, 97, 103, 115) zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznej, służącej do zasilania oświetlenia, czytników breloków oraz elektrozaczepów do wiaty.

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 1 lipca.