Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w czerwcu przeprowadzono na osiedlach prace polegające na:

 • termomodernizacji wraz z kompleksowym remontem balkonów budynku nr 35-40 na os. Polan.
 • termomodernizacji wraz z kompleksowym remontem balkonów budynku nr 23-28 na os. Stare Żegrze.
 • naprawie balkonów budynku nr 126 na os. Stare Żegrze (dwa tarasy na ostatniej kondygnacji).
 • malowaniu klatki schodowej w budynku nr 89D na os. Stare Żegrze.
 • czyszczeniu suchego szachtu w budynku nr 167 na os. Stare Żegrze.
 • osuszaniu piwnicy po zalaniu w budynku nr 32-34 na os. Polan.
 • naprawie murków przy budynku nr 116 na os. Stare Żegrze.

Na bieżąco prowadzone były prace konserwacyjne.

Prace prowadzone na terenach zielonych:

 • pielęgnacja terenów zieleni – koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu.
 • pielęgnacja terenów zieleni – posadzenie roślin kwietnikowych w donicach przy budynku nr 106-108 na os. Stare Żegrze.
 • rewaloryzacja terenów zieleni przy budynku nr 161-166 (od strony Straży Pożarnej)
 • wycinka drzew na os. Stare Żegrze i Polan na podstawie zezwolenia WKIŚ z dnia 15.04.2024r.
 • przygotowanie otoczenia budynku nr 35-40 na os. Polan do prac dociepleniowych.

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 14 czerwca. Kierownik Osiedli, podała informację na temat przebiegu części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu – na osiedlach Polan i Stare Żegrze.

Odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, którego przedmiotem było zatwierdzenie korekty planu remontów Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan na 2024 rok. Omawiano i analizowano przygotowaną korektę planu remontów – nie wniesiono uwag.

Przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej była analiza korekty planu gospodarczego i remontów Kierownictwa Osiedli na 2024 rok. Przygotowaną korektę zarekomendowano Radzie Osiedli do przyjęcia w całości.

Rada Osiedli przyjęła uchwały w sprawie korekty planu remontów i planu gospodarczego nieruchomości Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan na 2024 rok.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się w lipcu.