Działania Kierownictwa Osiedli:

Na os.Czecha zakończyła się modernizacja miejsc postojowych z wymianą nawierzchni na kostkę brukową wzdłuż budynku nr 19-25. Przy budynku nr 5-18 trwają prace brukarskie polegające na wymianie nawierzchni opasek betonowych na kostkę brukową wraz z wykonaniem odprowadzenia wody opadowej na teren zielony.

Powyższe prace są realizowane również na osiedlu Lecha wzdłuż budynku nr 45-56.

Na budynku 12-kondygnacyjnym zlokalizowanym na os. Lecha 122-129 zakończono prace ślusarskie związane z wykonaniem i montażem nowych schodów stalowych dla wyjść na dach.

W budynku 16-kondygnacyjnym os. Lecha 42 po zakończonej wymianie instalacji hydrantowej, rozpoczęto prace malarskie polegające na wykonaniu odmalowania ścian śluz między drzwiami ppoż.

W okresie przedświątecznym oddano do użytkowania nowe urządzenia dźwigowe zaplanowane do wymiany w 2023 roku, tj. na os. Lecha 126 i 128 oraz os. Czecha 72, 114 i 115.

Zakończyły się również prace alpinistyczne związane z uzupełnieniem kratek wentylacyjnych w stropodachach budynków 5-kondygnacyjnych na os. Lecha 2-13, 45-56, 90-97 oraz na os. Czecha 19-25, 42-48, 90-96 i 129-139.

Poza tym Kierownictwo Osiedli w trybie awaryjnym musiało wykonać prace związane z:

  • sprawdzeniem instalacji kanalizacyjnej (pionu) kamerą inspekcyjną wraz z doraźnym  czyszczeniem w budynku na os. Czecha 72,
  • awaryjną wymianą skorodowanych odcinków poziomu kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami do pionów w pomieszczeniach piwnicznych w budynku na os. Lecha 122 i 126,
  • naprawą po pożarze nowej instalacji fotowoltaicznej w altanie śmietnikowej na os. Lecha 122,
  • częściową wymianą pionu kanalizacyjnego żeliwnego fi 100 na PCV fi 110 wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu pralni w budynku na os. Czecha 58,

W kwestii utrzymania terenów zielonych na osiedlach Lecha i Czecha wykonano prace pielęgnacyjne polegające na grabieniu liści wraz z ich wywozem. Posadzono drzewa przy budynku os. Lecha nr 15-20. Przy budynkach nr 2-13 i 98-109 wykonano uzupełniające  nasadzenia krzewów. Na skwerze przy aptece zlokalizowanej na os. Lecha 120 posadzono dekoracyjną zieleń.

Działania Rady Osiedli:

Podczas odbytego 19.12.2023 r. posiedzenia, Rada Osiedli wybierała komisje przetargowe w sprawie wyboru wykonawców na roboty elektryczne, malarskie, stolarskie, murarskie, dekarskie, wodno-kanalizacyjne, przeglądy gazowe i elektryczne.

Ponadto Rada Osiedli opiniowała w sprawie montażu bankomatu w okolicy pawilonu usługowego na os. Lecha 43.

Na posiedzeniu podjęty został temat planowanych remontów na 2024 r. na terenie osiedli Lecha i Czecha finansowanych ze środków mienia.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli Lecha i Czecha zaplanowano na 31.01.2024 r.