Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha jest w trakcie prowadzenia procedur przetargowych dotyczących wykonania malowania wiatrołapów i holi wejściowych w budynkach 13-kondygnacyjnych na osiedlu Lecha 122-129 i Czecha 61-72, wykonania remontu balkonów wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach na osiedlu Czecha 61-62, 77, 78, 114 -115 i osiedlu Lecha 127 oraz dostawy i montażu nasad kominowych typu turbowent na kominach wentylacyjnych na osiedlach Lecha i Czecha.

Jednocześnie został wyłoniony wykonawca na prace związane z dostawą i montażem wodomierzy z nakładką do odczytu zdalnego dla lokali mieszkalnych i pralni w budynkach wielorodzinnych na osiedlach Lecha i Czecha.

Zakończono prace obejmujące wymianę urządzeń dźwigowych w budynkach 18-kondygnacyjnych na os. Lecha 40 i 42 oraz os. Czecha 79. Powyższe prace są kontynuowane na osiedlu Lecha w budynku nr 122-129 (w wejściu nr 122). Termin zakończenia prac planowany jest na 31 maja 2024 roku.

W budynku 18-kondygnacyjnym na osiedlu Czecha 79 rozpoczęły się prace związane z modernizacją oświetlenia korytarzowego i klatek schodowych obejmujące wymianę opraw tradycyjnych na oprawy LED z czujnikiem ruchu.

Ponadto na osiedlu Lecha rozpoczął się pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących. W kwietniu przystąpiono do modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie WLZ w budynku mieszkalnym na os. Lecha 15-20. Pracami objęta została klatka nr 20. Zakres prac obejmuje również wymianę odcinków linii zasilającej do mieszkań.

Na os. Czecha w budynku nr 114-128 w wejściach od 121 do 128 wykonano prace elektryczne polegające na przeprowadzeniu modernizacji zabezpieczeń przedlicznikowych układów pomiarowych administracyjnych. Zakończyły się prace drogowe związane z wymianą nawierzchni odcinka drogi wzdłuż parkingu strzeżonego na kostkę brukową przy budynku nr 61-72. Zakres wykonanych uzależniony był od posiadanych środków finansowych na ten cel. Remont pozostałej części drogi Kierownictwo planuje wykonać w 2025 r.

Na początku kwietnia Kierownictwo przeprowadziło ankietę dot. kształtu oraz zasad ewentualnej Spółdzielczej Strefy Parkowania. Mieszkańcy w pierwszej ankiecie dot. zasad jej funkcjonowania wybrali wariant 3. Frekwencja w skali całej Spółdzielni wyniosła 38 %.

Z końcem kwietnia zakończył sezon grzewczy 2023/2024. Prowadzenie prac na instalacji co. (wymiana grzejników) będzie możliwa do wykonania na podstawie indywidualnych wniosków mieszkańców. Prace muszą zostać wykonane do 26 sierpnia 2024 r.

W kwietniu na osiedlach Lecha i Czecha zostały przeprowadzone koszenie, przycinanie drzew i krzewów, pielenie rabat bylinowych oraz interwencyjne opryski krzewów bukszpanu.

Na posiedzeniu Rady Osiedli 22.04.2024 r. omawiane były sprawy związane z remontami balkonów zaplanowane w 2024 r. Omówiony został zakres prac i kolejność ich wykonywania. Ponadto przedstawione zostało pismo mieszkanki os. Lecha dotyczące rozliczenia wody i trafostacji.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 22.05.2024 r.