Kierownictwo Osiedli Stare Zegrze i Polan informuje, że w kwietniu prowadzono na osiedlach prace polegające na:

 • wymianie nawierzchni miejsc postojowych na os. Stare Żegrze 49-51,
 • likwidacji schodów i wykonaniu miejsca postojowego, wykonaniu nowych schodów wraz z montażem poręczy – os. Stare Żegrze 43,
 • likwidacji schodów i wykonaniu nowych schodów wraz z montażem poręczy – os. Stare Żegrze 53,
 • wykonaniu dodatkowych trzech miejsc postojowych – os. Stare Żegrze 76,
 • wymianie odwodnień liniowych w hali garażowej os. Stare Żegrze 95F,
 • wymianie wodomierzy w budynkach os. Stare Żegrze 85-87, 114A-C, 115A-C, 116-118, 119-120, 122-125, 126, 127-128, 130, 131-132, 133-135, 136-141, 151, 187, 188, 189,

Na bieżąco prowadzone były prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych oraz inne znaczące działania podjęte na terenie osiedli:

 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja terenów zieleni – pielenie rabat róż wraz z załadunkiem chwastów,
 • os. Stare Żegrze i Polan – pielęgnacja terenów zieleni – przekopanie i pielenie skupin krzewów liściastych i iglastych wraz z załadunkiem chwastów,
 • os. Stare Żegrze i Polan – rewitalizacja terenów zieleni – nasadzenie krzewów liściastych i iglastych wraz z pracami przygotowawczymi oraz podlewaniem przy wejściach do kl. nr 17 i 24,
 • os. Stare Żegrze i Polan – przetransportowanie wraz z rozdrobnieniem i załadunkiem odpadów zielonych, pochodzących z ogródków przydomowych, składowanych przy altanach śmietnikowych,
 • os. Stare Żegrze i Polan – wymiana piasku w jedenastu piaskownicach.

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 15.04.2024 r.

Kierownik Osiedli – Magdalena Grala poinformowała, że od 22 kwietnia planowane jest rozpoczęcie koszenia traw na osiedlach Polan i Stare Żegrze. Podała także informację na temat akcji sprzątanie Świata, organizowanej przez Miasto Poznań od 18 do 21 kwietnia br. Chęć wzięcia udziału w akcji została zgłoszona do Urzędu Miasta Poznania. Na podstawie zgłoszeń Urząd Miasta zapewni worki do segregacji odpadów, a następnie odbierze odpady.

10 kwietnia br. odbyło się spotkanie ze Strażą Miejską w sprawie bezpieczeństwa oraz stałej organizacji ruchu na osiedlach.

Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Osiedli, przedmiotem którego była analiza wykonania w 2023 r. Przyjęto wykonanie planu, nie wniesiono uwag.

Przyjęto informację na temat ważniejszych spraw omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się 18.03.2024 r.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się w maju.