W kwietniu przy ul. Nadolnik 3 zakończono kompleksowe malowanie klatki schodowej oraz rozpoczęto prace związane z rewitalizacją terenów zielonych. Obecnie czekamy na dostawę roślin, które zostaną posadzone w nowo zagospodarowanych klombach. Przy ul. Krańcowej trwają prace remontowe na wszystkich trzech pionach balkonów przeznaczonych w tym roku do remontu. Z kolei przy ul. Warszawskiej w budynkach niskich wymienione zostały wszystkie drzwi wejściowe do piwnic.

W dalszym ciągu prowadzona jest stała pielęgnacja zieleni.

Posiedzenie Rady odbyło się 25 kwietnia. Omawiano na nim sprawy związane ze sprawami bieżącymi osiedla. Przedstawiono wnioski z wiosennego przeglądu stanu technicznego i stanu czystości na terenie Pometu. Omówiono wstępnie sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 16 maja 2024 r.