Działania Kierownictwa Osiedli:

W lipcu Kierownictwo rozpoczęło prace związane z wymianą instalacji elektrycznej pionów WLZ od rozdzielni głównych wraz z złączami kablowymi na os. Lecha 67-78. Zakończenie prac zaplanowano na 1 września br.

Na os. Czecha 78 rozpoczęły się bardzo wyczekiwane przez mieszkańców prace związane z remontem 2 pionów balkonów. Podobne prace będą prowadzone na os. Czecha 77.

Wymianą drzwi wejściowych zostaną objęte 4 budynki na os. Czecha nr 5-18, 26-41, 42-48, 49-58.

Na szczycie budynku na os. Czecha nr 19 trwają prace związane wymianą okładziny klinkierowej murku oporowego od trafostacji.

Na os. Czecha 71-72 prowadzone są prace z wymianą grzejników w wiatrołapach na panelowe.

Obecnie na ukończeniu są prace związane z modernizacją miejsc parkingowych i wymianą nawierzchni na kostkę brukową na os. Lecha 21-36 i 45-55.

W budynku na os. Lecha 21-30 w piwnicach lokatorskich trwa wymiana oświetlenia na lampy typu LED.

Na osiedlu Lecha 2-13 zakończono montaż wiat na odpady wielkogabarytowe. Wiaty wykończone są ozdobnym panelami imitującymi liście, co zostało pozytywnie odebrane przez naszych mieszkańców. Kolejne wiaty zostaną zamontowane na os. Lecha przy budynku nr 15-20, 98-109, 39, 40 oraz na os. Czecha 114-128 i 49-58.

Na os. Lecha nr 67-68 zostały wymienione lampy numeru porządkowego wraz z czujnikiem zmierzchu.

Na os. Czecha przed budynkiem nr 61-72, w miejscu zdemontowanych piaskownic wykonano nowe klomby, na których posadzone zostały kwiaty i dekoracyjne krzewy. Wykonano również prace pielęgnacyjne polegające na  pieleniu rabat i zieleni

Działania Rady Osiedli:

W dniu 5 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Osiedli Lecha i Czecha. Na posiedzeniu Rady Osiedli na wniosek mieszkańca omówiona była sprawa zmiany programu sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Piaśnickiej – Chartowo, który zaproponował zrobienie oddzielnych świateł dla pojazdów jadących od strony M1 ul. Piaśnicką i skręcających w ul. Chartowo, a oddzielne dla pojazdów jadących od strony os. Lecha. Radni postanowili przygotować propozycję pisma skierowanego do Zarządu Dróg Miejskich w ww. temacie.

Ze względu na stały problem podrzucania śmieci wielogabarytowych na naszych osiedlach, został poruszony temat zainstalowania w altanach śmietnikowych monitoringu. Radni proponują punktowy monitoring, który daje poczucie bezpieczeństwa, chroni przed dewastacją, działa odstraszająco i wychowawczo. Radni zaproponowali, aby w przyszłym roku wyodrębnić 2 altany śmietnikowe po 1 szt. na os. Lecha i Czecha, na których zostałby zamontowany panel fotowoltaiczny w celu oświetlenia altany i który w przyszłości mógłby zasilać kamerę.

Ponadto radni zwrócili się z prośbą do członków Rady Nadzorczej obecnych na zebraniu, aby przed zatwierdzeniem podziału nabytych działek na nieruchomości mieli możliwość zapoznania się z nimi i wniesienia ewentualnych uwag.

Na wniosek jednej z radnych, na os. Lecha 45-56 została zamontowana ławka parkowa oraz dodatkowy stojak rowerowy.

Kolejne spotkanie Rady Osiedli zaplanowano na 30 sierpnia br.