Działania Kierownictwa Osiedli:

Na osiedlu Czecha przy budynku nr 5-18 rozpoczęły się prace brukarskie polegające na wymianie nawierzchni opasek betonowych od strony balkonów wraz z wykonaniem odprowadzenia wody na teren zielony. Wzdłuż budynku na os. Czecha nr 19-25 trwa modernizacja miejsc postojowych z wymianą  nawierzchni na kostkę brukową.

Kierownictwo, aby ułatwić mieszkańcom korzystania z wiat po zapadnięciu zmroku założyło oświetlenie w wiatach śmietnikowych. Testowo przystąpiło do realizacji przedmiotowych prac z użyciem paneli fotowoltaicznych. Wytypowano trzy lokalizacje wiat tj. os. Lecha 15-20, 122-125 oraz os. Czecha 58.

Nadal trwają prace związane z wymianą dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Lecha 122-129 (wejścia 126 i 128) oraz na osiedlu Czecha w budynkach 61-72 (wejście 72)  i  114-128 (wejścia 114 i 120).

W listopadzie zakończyły się prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w zakresie WLZ w budynku mieszkalnym na os. Lecha 57-66. W budynku 16-kondygnacyjnym na os. Lecha 42 wymieniono instalację hydrantową.

W budynku 5-kondygnacyjnym os. Lecha 88-89 wykonano prace instalacyjne polegające na wymianie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Poza tym Kierownictwo Osiedli w trybie awaryjnym musiało wykonać prace związane z:

  • częściową wymianą pionu łazienkowo-kuchennego kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych fi 100 na PCV fi 110 wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych w mieszkaniach, pomieszczeniach pralni oraz wymianą odcinka poziomu w piwnicy w budynku os. Lecha 20,
  • częściową wymianą pionu kanalizacyjnego żeliwnego 100 na PCV 110 wraz z przeczyszczeniem odpowietrzenia kanalizacyjnego na dachu w budynku os. Lecha 123,
  • wymianą kaset domofonowych w budynkach os. Lecha 15 i  42.

Na os. Czecha wzdłuż budynku 90-97 od strony wejść wykonano rewitalizację zieleni. Na osiedlach Lecha i Czecha wykonano również prace pielęgnacyjne polegające na grabieniu liści oraz przycinaniu krzewów.

Działania Rady Osiedli:

Podczas posiedzenia, które odbyło się 29 listopada br., Rada Osiedli omawiała i zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy na 2024 r. Podjęte zostały w przedmiotowym temacie stosowne Uchwały. Ponadto na posiedzeniu Rada Osiedli postanowiła o przedłużeniu umowy z firmą PCK pozostawienia pojemników na odzież używaną na terenie naszych osiedli.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedłużenie umów z zewnętrznymi firmami sprzątającymi. Zauważyli oni poprawę w jakości wykonywanych usług, podkreślono że serwis sprzątający dokłada starań, aby mieszkańcy byli zadowoleni z prac porządkowych.

Na posiedzeniu omawiany był również temat zamykania altan śmietnikowych za pomocą chipów. Rada Osiedli omawiała także pismo Zarządu ws. zapisu w Regulaminie półkolonii letnich i zimowych.

Kolejne spotkanie Rady Osiedli Lecha i Czecha zaplanowano na 19 grudnia 2023 r.