Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w listopadzie zakończono prace związane z:

 • wymianą dźwigów osobowych na os. Stare Żegrze 12 i 161,
 • układaniem nowych chodników i schodów,
 • wymianą okien i osłon wentylacyjnych w hali garażowej w bud. nr 136-141 na os. Stare Żegrze,
 • montażem ogrodzenia ogródków przydomowych na os. Stare Żegrze  171-174,
 • 5-letnim przeglądem instalacji odgromowej

Na bieżąco prowadzone były także prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan:

 • os. Stare Żegrze i Polan – pielęgnacja trawników dywanowych przy budynkach nr 23-28 oraz 43-48 na os. Stare Żegrze oraz przy DK „Polan Sto”,
 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja nowych nasadzeń – 2 szt. drzew iglastych na wysokości wejścia do budynku nr 185,
 • os. Stare Żegrze i Polan – pielęgnacja 12 szt. drzew posadzonych w ramach nasadzeń kompensacyjnych,
 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja nowych nasadzeń krzewów liściastych oraz trawnika dywanowego przy wejściu do budynku nr 69,
 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja nowych nasadzeń krzewów iglastych i liściastych przy budynku nr 49-51,
 • os.  Stare Żegrze – pielęgnacja nowych nasadzeń krzewów liściastych przy budynku nr 179,
 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja nowych nasadzeń krzewów liściastych przy budynku nr 89 a-d,
 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja nowej zieleni – rewitalizacja nasadzeń krzewów liścistych przy budynku nr 10-13 (wejście 11),
 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja nowych nasadzeń krzewów liściastych i iglastych przy budynku nr 185,
 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja nowej zieleni – uzupełnienie nasadzeń alejowych oraz nasadzeń kompensacyjnych drzew,
 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja nowych nasadzeń krzewów liściastych i iglastych przy budynku nr 131-132,
 • os.  Stare Żegrze – uzupełnienie nasadzeń krzewów liściastych przy budynku nr 52-58 oraz przy altanie śmietnikowej,
 • os. Stare Żegrze – wymiana obumarłych krzewów wraz z nasadzeniem uzupełniającym przy budynku nr 114 a-c,
 • os. Stare Żegrze – pielęgnacja terenów zieleni – pielenie rabat róż,
 • os. Stare Żegrze i Polan – pielęgnacja terenów zieleni – przekopanie i pielenie skupin drzew liściastych i iglastych,
 • os. Stare Żegrze i Polan – pielęgnacja terenów zieleni – koszenie trawników wraz z zagrabieniem i załadunkiem skoszonej trawy,
 • os. Stare Żegrze i Polan – pielęgnacja terenów zieleni – przycięcie trawy, chwastów i samosiewów przy ławkach, murkach, opaskach wokół budynków
 • os. Stare Żegrze – wykonanie nasadzeń alejowych z drzew liściastych wzdłuż chodnika od szczytu budynku nr 79,
 • os. Stare Żegrze – rewaloryzacja terenów zieleni – nasadzenie krzewów liściastych i iglastych przy budynku nr 122-125,
 • os. Stare Żegrze – wykonanie nasadzeń alejowych z drzew liściastych wzdłuż chodnika między budynkami nr 20-22 a 43-48 (od strony pustostanu po sklepie KIK) oraz uzupełnienie miejsca po usunięciu katalpy przy budynku nr 176-176.

Działania Rady Osiedli:

Przeprowadzono przegląd osiedli z udziałem Kierownictwa Osiedli oraz przedstawicieli Rady Osiedli.

W listopadzie nie odbyło się posiedzenie Rady Osiedli. Odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej były: ocena i badanie realizacji planu finansowego za 9 miesięcy 2023 roku, ocena stanu zadłużeń czynszowych i działań Kierownictwa Osiedli w tym obszarze oraz przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok.  Przedmiotem posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi było przeanalizowanie wniosków wynikających z przeglądu osiedli,  omówienie spraw wniesionych przez członków komisji,  przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok. Sprawy będące przedmiotem posiedzeń komisji zostaną omówione  na posiedzeniu Rady Osiedli w grudniu.

Do osób posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, garaży, miejsc postojowych w budynkach  na os. Stare Żegrze przekazano pisma z dołączonymi ankietami w sprawie wprowadzenia odpłatnej usługi sprzątania nieruchomości, tj. zamiatanie i zmywanie korytarzy, schodów oraz podestów przez firmę zewnętrzną.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli zaplanowano na 4 grudnia 2023 roku.