Działania Kierownictwa Osiedla:

W listopadzie na os. Pomet przeprowadzono ostatnie prace porządkujące zieleń. Opady śniegu na części terenu uniemożliwiły dokończenie koszeń. Po ustąpieniu śniegów kontynuowane będzie usuwanie liści z osiedla.

W listopadzie zakończono również wcześniej planowane remonty. Przeprowadzono czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej wokół budynku przy ul. Krańcowej 48 oraz całego odcinka sieci drenażowej wraz ze studzienkami na odcinku od budynku przy ul. Krańcowej 48 do głównego kolektora znajdującego się pod jezdnią ul. Warszawskiej.

Wykonano również montaż, wnioskowanych na październikowym spotkaniu z mieszkańcami dodatkowych lamp w budynkach przy ul. Warszawskiej.

Kierownictwo wraz z Radą Osiedla przygotowało plan gospodarczo-finansowy na rok 2024.

W dalszym ciągu obserwujemy problem z segregacją śmieci. W planie na rok 2024 ujęto wykonanie zamykanego ogrodzenia pojemników na segregację przy pawilonie przy ul. Warszawskiej 93/95.

Działania Rady Osiedla:

Rada Osiedla Pomet na posiedzeniu, 30 listopada zatwierdziła plan gospodarczo-finansowy na rok 2024.

Członkowie Rady zaangażowali się w pomoc charytatywną przed nadchodzącymi świętami uczestnicząc w projekcie “Szlachetna Paczka”, z myślą o naszych mieszkańcach. Pomogli również w odmalowaniu mieszkania jednemu z samotnych mieszkańców, który z uwagi na ciężką chorobę i brak rodziny wymagał pomocy.

W listopadzie radni zorganizowali spotkanie z laureatami konkursu na “Najładniej ukwiecony balkon”.