Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w lutym:

– rozpoczęto roboty przy opierzeniu murków – budynek nr 95 na os. Stare Żegrze,

– zlecono między innymi:

  • montaż kratek wentylacyjnych stropodachu na os. Polan i os. Stare Żegrze,
  • przegląd, czyszczenie i naprawę budek lęgowych,
  • częściowe malowanie klatki schodowej po spaleniu na os. Stare Żegrze 74,
  • projekt remontu balkonów – pionów na os. Stare Żegrze 98, 115a, 123, 126,

– na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne, między innymi montaż zabezpieczeń bramek altan śmietnikowych przed otwieraniem bez klucza lub bez chipa.

Prace wykonane na terenach zielonych os. Stare Żegrze i Polan:

  • pielęgnacja terenów zieleni – cięcie krzewów liściastych wraz z pracami towarzyszącymi,
  • pielęgnacja terenów zieleni – prześwietlenie koron drzew wraz z pracami towarzyszącymi.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 12 lutego 2024 r.

Pani Magdalena Grala, Kierownik Osiedli, podała informację na temat bieżących spraw osiedli.

W dniach 14 lutego 2024 r. i 29 lutego 2024 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami Miasta Poznania. Przedmiotem spotkań było omówienie poniższych spraw:

  • wykonania chodnika – dojścia do przystanku autobusowego od os. Stare Żegrze nr 33 w kierunku ul. Inflanckiej, omówienie projektu oraz podziału kosztów,
  • porządku wzdłuż ulicy Inflanckiej,
  • remontu chodnika na wjeździe w ul. Rzeczańską w pobliżu budynku nr 122 na os. Stare Żegrze,
  • projektu stałej organizacji ruchu.

W związku ze zgłoszeniem przez mieszkańców budynku nr 122-125 na os. Stare Żegrze uciążliwości związanych z głośną pracą sygnalizacji świetlnej w nocy, przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich przeprowadzili wizję w terenie i nie stwierdzili uciążliwych hałasów.
Gospodarzom domów przypomniano o konieczności szybkiego zgłaszania usterek na terenie osiedli.
Rada Osiedli przyjęła sprawozdanie Rady z działalności w 2023 roku. Podano informację na temat ważniejszych spraw omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2024 r.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się w marcu br.