Działania Kierownictwa Osiedla:

Kierownictwo Osiedla Pomet jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy na tegoroczny remont balkonów na ul. Krańcowej.

Na ul. Darzyborskiej przeprowadzono wymianę drzwi wejściowych do budynku. Nadal trwają prace remontowe ganków piwnicznych. Przy nieruchomości nr 4 (ul. Nadolnik) naprawiono zapadniętą studzienkę  przed bramą wjazdową.  Przy budynku na ul. Konarskiego usunięto stare urządzenia zabawowe na części nabytej przez Spółdzielnię działki. Na zakupionym terenie zaplanowano budowę wiaty śmietnikowej na potrzeby mieszkańców nieruchomości nr 3.

W lutym przeprowadzono przeglądy stanu technicznego placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. Oczyszczono po zimie wpusty uliczne oraz tereny zielone z zalegających jeszcze liści.

Działania Rady Osiedla:

Rada Osiedla Pomet odbyła swoje spotkanie 29 lutego 2024 r. Omówiono szczegółowo stan zadłużeń za miniony rok, który ma tendencję wzrostową. Członkowie Rady poruszali na spotkaniu tematy bieżących remontów, zaplanowanych przez Kierownictwo na 2024 r., omawiali możliwość zagospodarowania wolnych jeszcze terenów zielenią, przy udziale i z pomocą władz Miasta Poznania. Poruszano problem braku możliwości wygospodarowania nowych miejsc postojowych, poza planowaną na ten rok budową parkingu przy bloku na ul. Krańcowej 48.

Termin kolejnego spotkania zaplanowano na 21 marca 2024 r.