Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w maju przeprowadzono na osiedlach prace polegające na:

  • wymianie wodomierzy mieszkaniowych w budynkach nr 40-42, 43-48, 52-58,
  • na bieżąco prowadzone były prace konserwacyjne.

Prace prowadzone na terenach zielonych:

  • koszenie terenów zielonych,
  • rewaloryzacja zieleni na os. Stare Żegrze 161 (przy Straży Pożarnej), prace przygotowawcze (ziemne) pod nowe nasadzenia,
  • podlewanie nowych nasadzeń na os. Stare Żegrze 20-22, obok pawilonu po KIK-u,
  • uprzątnięcie piasku z chodnika zlokalizowanego na tyłach budynku nr 43-48 na os. Stare Żegrze (przy placach zabaw),
  • przycięcie gałęzi nad nowo utworzonymi miejscami parkingowymi.

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 13.05.2024 r. Magdalena Grala, Kierownik Osiedli poinformowała, że od 06.05.2024r. pan Grzegorz Ożarek będzie pełnił funkcję p.o. Zastępcy Kierownika Osiedli, Kierownika Działu Technicznego.

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan przeanalizowało możliwości techniczne i finansowe związane z realizacją rozwiązań mających na celu zmianę obecnego systemu rozliczania kosztów zużycia gazu. Rozważana była:

  • przebudowa instalacji gazowej wraz z montażem indywidualnych urządzeń pomiarowych gazu, lub
  • całkowita likwidacja instalacji gazowej w budynku i przejście na korzystanie tylko z energii elektrycznej, lub
  • pozostawienie dotychczasowych rozwiązań.

Przeprowadzono analizę przebudowy instalacji elektrycznej trzyfazowej oraz przebudowę instalacji gazowej dla budynków na os. Polan 1-5 oraz os. Stare Żegrze 2-5. Powyższa analiza została przedstawiona i omówiona na posiedzeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan. Biorąc pod uwagę olbrzymie koszty związane z realizacją dwóch pierwszych propozycji oraz opinię Rady Osiedli, Kierownictwo Osiedli zdecydowało pozostawić dotychczasowe rozwiązanie.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się w czerwcu.