W maju na osiedlu odbyły się koszenia oraz przeprowadzono rewitalizację zieleni przy budynku na ul. Krańcowej 52 oraz na ul. Nadolnik 2-3.

Rozpoczęto prace związane z budową nowego chodnika oraz wymianą starych chodników w obrębie budynków przy ul. Krańcowej.

Na ul. Warszawskiej przeprowadzono wymianę zadaszeń dwóch wiat śmietnikowych.

W dalszym ciągu kontynuowany jest remont balkonów w budynkach wysokich.

Rada Osiedla odbyła swój dyżur 6 maja, a na posiedzeniu spotkała się 16.05.24 r., gdzie omawiano sprawy bieżące osiedla i zgłaszane przez mieszkańców tematy. W związku z ogłoszonym konkursem na najbardziej ukwiecony balkon, zespół oceniający dokoła analizy w terenie, żeby ocenić tegoroczne wysiłki “balkonowych” ogrodników.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 13.06.2024 r.