W ramach zakończonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca robót na remont balkonów w budynkach wysokich przy ul. Krańcowej 50, 52 i 54. Umowę podpisano z firmą BDM Poznań.

W okolicach ul. Darzyborskiej trwały długo wyczekiwane prace modernizacyjne prowadzone przez spółkę Aquanet. Niebawem nasz budynek zostanie podłączony do ich sieci i problem z jakością dostarczanej obecnie wody z ujęć PKP powinien się zakończyć.

Na terenach zielonych rozpoczęły się wiosenne prace pielęgnacyjne. Nadal oczekujemy na zezwolenie z Urzędu Miasta Poznania na wycinkę wnioskowanych drzew na naszym terenie, którą chcemy przeprowadzić do końca kwietnia.

Rada Osiedla na swoim posiedzeniu, 21 marca, przeanalizowała plan gospodarczo-finansowy oraz rzeczowo-finansowy za 2023 rok. Działania Kierownictwa Osiedla zostały ocenione pozytywnie.

Uzgodniono termin wiosennych przeglądów czystości budynków i przyległych terenów.

Poruszono trwający problem rozrzucania śmieci przy miejscu segregacji przy ul. Warszawskiej 93/95 w dni wolne od pracy. Po każdym weekendzie wokół pojemników na segregację można znaleźć worki ze śmieciami zmieszanymi oraz porozrzucane przedmioty jak na wysypisku. Jeszcze w tym roku miejsce to zostanie ogrodzone i klucze od furtki otrzymają wyłącznie mieszkańcy bloków 52 i 54, do których to miejsce gromadzenia odpadów jest przypisane.

Omówiono również problemowe tematy przedstawione przez mieszkańców ul. Warszawskiej na dyżurze Rady Osiedla, który odbył się 4 marca.