Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha informuje, że jest w trakcie prowadzenia procedury przetargowej obejmującej wymianę wodomierzy z nakładką do odczytu zdalnego dla lokali mieszkalnych  i pralni w budynkach wielorodzinnych na osiedlach Lecha i Czecha. Pracami objęte zostaną budynki 5-kondygnacyjne na osiedlu Lecha 21-30, 31-36, 57-66, 67-78, 90-96, 98-109, 110-119 oraz budynki 12-kondygnacyjne na osiedlu Czecha 61-72  i 114-128.

W drodze procedury przetargowej zostali wybrani wykonawcy dla niżej wymienionych robót:

  • wymiany stolarki okiennej na osiedlach Lecha i Czecha wg złożonych wniosków,
  • modernizacji instalacji elektrycznej w zakresie WLZ w budynkach mieszkalnych na osiedlu Lecha 20, 21-22 oraz 45-46,
  • wykonania okresowego przeglądu instalacji gazowej i wentylacji w budynkach na osiedlach Lecha i Czecha,
  • wykonania pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych.

W budynku na osiedlu Lecha 122-129 w wejściu nr 122 został oddany do użytkowania jeden z dwóch zaplanowanych do wymiany w 2024 roku dźwig.

Kontynuowane są prace związane z wymianą wind, tj. na osiedlu Lecha w budynku nr 40, 42 i 122-129 (w wejściu nr 122) oraz osiedlu Czecha 79.

Na osiedlu Lecha nr 15-20 rozpoczęto prace budowlane związane z likwidacją rur pozyspowych zawierających azbest. Równoległe zakończono prace  polegające na wymianie okładzin ścianek działowych pomieszczeń piwnicznych w wejściach nr 19 i 20.

Na dachu budynku nr 2-13 trwają prace dekarskie związane z wymianą obróbek blacharskich i naprawą pasa nadrynnowego wraz z wymianą rynien.

W budynku 18-kondygnacyjnym na osiedlu Czecha 79 trwają prace związane z modernizacją oświetlenia korytarzowego i klatek schodowych obejmujące wymianę opraw tradycyjnych na oprawy LED z czujnikiem ruchu. Powyższe prace zostały zrealizowane na os. Lecha 42.

W związku z sprzyjającymi warunkami pogodowymi Kierownictwo przystąpiło do prac naprawczych i konserwacyjnych obejmujących urządzenia zabawowe i małej architektury na osiedlach Lecha i Czecha.

Poza tym Kierownictwo Osiedli w trybie awaryjnym musiało wykonać prace związane z wymianą uszkodzonego odcinka pionu kanalizacyjnego na poziomie piwnicy i lokalu mieszkalnego na os. Czecha 25.

W związku z rozpoczęciem sezonu wiosennego na osiedlach Lecha i Czecha wykonano prace pielęgnacyjne polegające na nasadzeniu kompensacyjnym, grabieniu liści wraz z ich wywozem, przycinaniu krzewów oraz konarów drzew, pieleniu, przekopywaniu ziemi przy krzewach oraz miejscowym dosypywaniu czarnoziemu, które wspomagają rozwój roślin. Uzupełniono także brakujący piasek pod urządzeniami na placach zabaw.

Na posiedzeniu Rady Osiedli 27.03.2024 r. członkowie rady powoływali Komisję Przetargową ds. robót dociepleniowych. Ponadto na posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele firm sprzątających części wspólnych w budynkach na osiedlach Lecha i Czecha tj. firma Klinatoora i Aves. Omawiany był zakres ich obowiązków oraz jakość świadczonych usług.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli Lecha i Czecha zaplanowane zostało na 24.04.2024 r.