Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha w marcu br. prowadziło procedury przetargowe obejmujące prace remontowe przewidziane do realizacji w 2023 r. tj.: wymiana legalizacyjna wodomierzy – os. Lecha 15-20 i 122-129, wymiana instalacji elektrycznej pionów WLZ od rozdzielni głównych wraz z złączami kablowymi – os. Lecha 57-66 i 67-78, wymiana drzwi wejściowych do budynków os. Czecha 5-18, 26-41, 42-48, 49-58, 61-72, 78 i 79 oraz os. Lecha 40 i 42, remont balkonów pionami os. Czecha 77, 78 i 79, wymiana stolarki okiennej wg złożonych wniosków na osiedlach Lecha i Czecha, wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego budynków i instalacji na osiedlach Lecha i Czecha. W marcu trwały także prace związane z wymianą urządzeń dźwigowych na os. Czecha 77 i 78 oraz na os. Lecha 19, 124, 129. Jednocześnie Kierownictwo prowadziło prace związane z modernizacją oświetlenia na lampy typu led na klatkach schodowych i korytarzach lokatorskich na os. Czecha 61-72.

Biorąc pod uwagę zgłoszenia mieszkańców dotyczące problemu notorycznego parkowania samochodów na terenie zielonym oraz w ciągu pieszym wzdłuż szczytu budynku na os. Lecha 129, podjęto decyzję o montażu słupków blokujących. Chodnik ten jest głównym przejściem, m.in. do pawilonu handlowego „Orle Gniazdo”, przystanku autobusowego. Parkujące w tym miejscu samochody utrudniały przejście pieszym oraz spowodowały znaczne zniszczenia terenów zielonych.

Mając na względzie najmłodszych mieszkańców osiedli oraz zapewnienie im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na placach zabaw, Kierownictwo Osiedli wymieniło kilka urządzeń zabawowych w ramach posiadanych środków finansowych zarówno na os. Lecha i os. Czecha. W następnych latach zaplanowano wymianę kolejnych urządzeń.

Aby sprostać wymaganiom mieszkańców, którzy dbają o aktywność fizyczną zamontowano stojaki rowerowe na os. Czecha 80 i 101. W najbliższym czasie Kierownictwo Osiedli będzie kontynuować powyższe prace według potrzeb mieszkańców.

Na osiedlu Czecha przy budynku nr 114-128 została wymieniona nawierzchnia parkingowa wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych. Obecnie trwają prace związane z wymianą nawierzchni na kostkę brukową przy pawilonie handlowym na os. Czecha 73. W drugiej połowie kwietnia rozpocznie się modernizacja miejsc parkingowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na os. Lecha wzdłuż budynków nr 90-97 oraz 98-109.

W marcu na osiedlach Lecha i Czecha zostało przeprowadzone wiosenne przycinanie drzew i krzewów oraz pielenie rabat bylinowych, przycięcie bukszpanów, róży, liliowców.

Działania Rady Osiedli:

Na wniosek Rady Osiedli związany z utrudnioną widocznością podczas wyjazdu spod bloków nr 89-89 i 90-96 na drogę wewnętrzną na os. Czecha, Kierownictwo zamontowało lustra drogowe. Ze względu na poruszania się samochodów osobowych w ciągu pieszym prowadzącym do kościoła na os. Czecha oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców podjęto decyzję o zamontowaniu słupków blokujących.

Na posiedzeniu Rady Osiedli podjęto decyzję o wyborze dwóch przedstawicieli, w celu reprezentowania członków Rady Osiedli w programie Policji Poznań – Nowe Miasto “Bezpieczna dzielnica”. Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu. W związku z tym wszystkie tematy związane z bezpieczeństwem mieszkańców i naszych osiedli można zgłaszać reprezentantom Rady Osiedli.

Rada Osiedli zaproponowała, aby założyć łąkę kwietną na os. Lecha. Jednak uwzględniając wysokie koszty wykonania prac, odstąpiono od jej realizacji. Radni poprosili o rozważenie pomysłu dotyczącego założenia „eksperymentalnej” łąki we wskazanym miejscu – poprzez systematyczne wykaszanie tylko brzegów istniejącego trawnika.

Na marcowym spotkaniu Rady Osiedli Lecha i Czecha omawiane były także tematy związane z ubezpieczeniem budynków na naszych osiedlach, regulaminem rozliczania c.o. w Spółdzielni oraz schematem organizacyjnym Kierownictwa Osiedli.

Kolejny termin spotkania Rady Osiedli Lecha i Czecha zaplanowano na 19 kwietnia 2023 r.