Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w marcu:

ogłoszono przetarg na:

 • malowanie klatek schodowych-os. Stare Żegrze  180-185, 128, 89D, 87,
 • wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych na os. Stare Żegrze i Polan,
 • wymianę trzech dźwigów osobowych wraz z konserwacją w budynkach XII kondygnacyjnych    na os. Stare Żegrze.

Zakończono prace związane z:

 • uszczelnieniem złączy międzypłytowych na os. Stare Żegrze i Polan,
 • montażem kratek wentylacyjnych stropodachu na os. Polan i os. Stare Żegrze,
 • przeglądem, czyszczeniem i naprawą budek lęgowych.

Trwają prace związane z budową dodatkowych miejsc postojowych na os. Stare Żegrze oraz remontem schodów na os. Stare Żegrze 43.

Zlecono między innymi wymianę centralek detekcji tlenu oraz kalibracje czujników węgla w hali garażowej na os. Stare Żegrze 136-141.

Na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych oraz inne znaczące działania podjęte na terenie osiedli:

 • pielęgnacja terenów zieleni-przycięcie krzewów liściastych w formie żywopłotów wraz z pracami towarzyszącymi – os. Stare Żegrze i Polan,
 • pielęgnacja terenów zieleni-odkrycie i oczyszczenie krzewów róż, przycięcie krzewów róż, pielenie rabat róż – os. Stare  Żegrze,
 • likwidacja ogródka przydomowego na os. Stare Żegrze 13,
 • wycinka drzew i przesadzenie krzewów ze względu na konieczność usunięcia awarii wodociągu przy bud. nr 119-120 i 116-118, usunięcie pnączy przy budynku nr  171-174, wycinka krzewów kolidujących z rozbudową parkingu na wysokości bud. nr 6-9-os. Stare Żegrze,
 • nasadzenia kompensacyjne drzew – os. Stare Żegrze i Polan,
 • dosadzenie krzewów na wysokości wejścia do bud. nr 58-os. Stare Żegrze.

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 18.03.2024r.

Magdalena Grala, Kierownik Osiedli, podała informację na temat bieżących spraw osiedli. 29 lutego 2024r. odbyło się spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich, Krzysztofem Olejniczakiem. Omawiano sprawę wykonania chodnika – dojścia do przystanku autobusowego od os. Stare Żegrze nr 33 w kierunku ul. Inflanckiej oraz problem utrzymania porządku wzdłuż ulicy Inflanckiej. Rozpoczęto przygotowania do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, przyjęto harmonogram działań oraz terminarz osiemnastu części Walnego  Zgromadzenia.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się w kwietniu.