Działania Kierownictwa Osiedla:

W marcu 2023 r. Kierownictwo Osiedla Pomet rozpoczęło prace budowlane związane z remontem balkonów w budynkach wysokich. Remont rozpoczęto w budynku przy ul. Krańcowej 48. W związku z rozpoczętym sezonem wiosennym przeprowadzono coroczny przegląd placów zabaw i rozpoczęto prace konserwacyjne mające na celu przygotowanie urządzeń zabawowych do użytku dla młodszych mieszkańców osiedla.

Kierownictwo dokonało przeglądu terenów zielonych, w ramach którego uzgodniono prace związane z rewitalizacją terenów na ten rok. Przystąpiono do pielęgnacyjnej redukcji koron drzew.

Obecnie trwa remont elewacji pawilonu usługowo – handlowego na ul. Warszawskiej 93/95.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się 30 marca 2023 r. w Klubie “Cybinka”. Członkowie Rady omówili sprawy bieżące oraz po przeanalizowaniu wykonania planu gospodarczego oraz rzeczowo-finansowego remontów za 2022 rok, zatwierdzili je jednogłośnie.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ustaliła, że wiosenny termin przeglądu stanu czystości budynków i przyległych terenów odbędzie się w drugiej połowie kwietnia. Wnioski z przeglądu zostaną przedstawione Kierownictwu na posiedzeniu Rady Osiedla.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Pomet wyznaczono na 27 kwietnia 2023 roku. Pod głosowanie poddane zostaną na nim uchwały dotyczące korekty planów gospodarczych Osiedla Pomet.