Działania Kierownictwa Osiedli:

17, 18 i 23 października br. w DK „Orle Gniazdo” os. Lecha 43 odbyły się  spotkania z mieszkańcami Osiedli Lecha i Czecha. Celem spotkań było omówienie spraw dotyczących propozycji planowanych remontów na 2024 r. Podczas spotkań odbył się także I etap konsultacji dot. wprowadzenia Strefy Parkowania na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię. Obecnie trwa II etap konsultacji społecznych, o czym szerzej można przeczytać na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Link do strony https://osiedlemlodych.pl/konsultacje-strefa-parkowania.

W kwestii spraw bieżących, w budynkach na osiedlach Lecha i Czecha trwają prace związane z kontrolą stanu technicznego  instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

W budynku na osiedlu Lecha 15-20 kontynuowane są prace związane  z  legalizacyjną wymianą wodomierzy ciepłej i zimnej wody. Natomiast w budynku 122-129 prace zostały zakończone.

Na początku października zakończyły się prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w zakresie WLZ w budynku mieszkalnym na os. Lecha 67-78. Powyższe prace realizowane są w budynku 57-66, a termin zakończenia wyznaczono na 30 listopada 2023 r.

Na osiedlu Czecha w budynkach XVI kondygnacyjnych tj. 77 i 79 zakończono prace związane z remontem loggii wraz z pracami towarzyszącymi, natomiast w budynku 5-kondygnacyjnym nr 97-108 wykonano wymianę docieplenia półszczytów od strony zachodniej.

W drugiej połowie października br. zgodnie z rozstrzygniętą procedurą przetargową przystąpiono do wymiany 3 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym na osiedlu Lecha 122-129. Pracami objęte zostały wejścia nr 126 i 128. Powyższe prace rozpoczęto jednocześnie na osiedlu Czecha w budynkach 61-72 (wejście nr 72) oraz 114-128 (wejścia nr 114 i 120).

Poza tym w październiku Kierownictwo Osiedli w trybie awaryjnym musiało wykonać:

  • wymianę pionu kanalizacyjnego wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych w budynku os. Lecha 92,
  • wymianę odcinku pionu kanalizacyjnego żeliwnego fi 100 na PCV fi 110 w budynku na os. Lecha 15,
  • usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej w budynku os. Lecha 106.

W kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia przebywania osób bezdomnych w budynkach w okresie zimowym, Kierownictwo Osiedli podjęło rozmowy z firmami ochroniarskimi.

W ramach utrzymania czystości i porządku na terenie osiedli Lecha i Czecha, a przede wszystkim chodnikach w celu zapewnienia bezpieczeństwa rozpoczęto wygrabianie liści. Jednocześnie prowadzone były prace takie jak: pielenie rabat bylinowych, przycinanie krzewów, koszenie fragmentu pasa zieleni na os. Czecha 49-58, posadzenie  4 szt. drzew liściastych w miejscu wcześniej wyciętych.

Działania Rady Osiedli:

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 25 października br., Rada Osiedli omawiała bieżące sprawy osiedla dotyczące:

  • montażu rolet zewnętrznych,
  • wyjaśnienia rozliczenia kosztów złomu pochodzącego z wymiany wind,
  • montażu luster przy sklepie Biedronka,
  • wymiany wodomierzy.

Rada Osiedli omówiła również zakres prac gospodarzy domów dotyczący utrzymania czystości. Kierownictwo poinformowało, że na klatkach schodowych zostanie wywieszony harmonogram prac gospodarzy domu oraz firm sprzątających.

Na posiedzeniu Radni podjęli tematy poruszane przez mieszkańców podczas odbytych spotkań z Kierownictwem Osiedli w dniach 17, 18 i 23 października br.

Kolejne spotkanie Rady Osiedli Lecha i Czecha zaplanowano na dzień 29.11.2023 r.