Działania Kierownictwa Osiedli:

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w październiku na osiedlach Stare Żegrze i Polan trwały prace związane z:

 • układaniem nowych chodników i schodów,
 • roczną kontrolą instalacji gazowej oraz przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych,
 •  wymianą wodomierzy,
 • remontem balkonów,
 • wymianą dźwigów osobowych na os. Stare Żegrze 12 i 161.

Na bieżąco prowadzone były prace konserwacyjne.

Prace wykonane na terenach zielonych Osiedli Stare Żegrze i Polan w październiku:

 • os. Stare Żegrze i Polan – pielęgnacja terenów zieleni – przycięcie krzewów liściastych w formie żywopłotów,
 • os. Polan – usunięcie posuszu gałęziowego wraz z formowaniem koron drzew z użyciem podnośnika koszowego przy budynkach nr 27-31 i 41-43,
 •  os. Stare Żegrze – pielęgnacja terenów zieleni – prace porządkowe na terenach ogródków przydomowych przy budynku nr 171-174, polegające na usunięciu roślinności kolidującej z wymianą opłotowania, tj. przycięciu oraz usunięciu pnączy, krzewów i bylin,
 •  os. Stare Żegrze – rewaloryzacja terenów zieleni – posadzenie krzewów żywopłotowych przy budynkach nr 116-118 i 119-120.

Działania Rady Osiedli:

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 09.10.2023 r. Magdalena Grala, Kierownik Osiedli podała informację na temat bieżących spraw osiedli. Omawiano sprawę wprowadzenia odpłatnej usługi sprzątania części wspólnych budynków. Kierownictwo Osiedli przedstawiło kalkulację stawek za usługę sprzątania przy częstotliwości sprzątania jeden raz w tygodniu.
W Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan zorganizowano 13 spotkań z mieszkańcami. Przedmiotem spotkań było omówienie:

 •  planowanych remontów na osiedlach w 2024 roku,
 •  spraw dotyczących parkowania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu dla mieszkańców Spółdzielni,
 • wprowadzenia odpłatnej usługi sprzątania klatek schodowych (dotyczy wszystkich budynków na os. Stare Żegrze),
 • analizy wprowadzenia rozwiązań mających na celu zmianę obecnego systemu rozliczania kosztów zużycia gazu w budynkach na os. Polan 1-53, os. Stare Żegrze 1-79, os. Stare Żegrze 106-108 i os. Stare Żegrze 181-185.

Podsumowanie spotkań zostanie opublikowane w osobnym artykule.

Anna Napierała, p.o. Kierownik Działu Technicznego podała informację na temat robót prowadzonych na osiedlach. Przyjęto informację na temat ważniejszych spraw omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.09.2023 r. Zapoznano się z pismem społecznego opiekuna kotów wolno żyjących na osiedlach w sprawie przeprowadzenia zbiórki karmy. Członkowie Rady Osiedli poparli tę prośbę. W Kierownictwie Osiedli została zorganizowana zbiórka karmy. O terminie zbiórki mieszkańcy byli poinformowani komunikatami wywieszonymi na klatkach schodowych. Zebrana karma zostanie przekazana opiekunom kotów wolno żyjących.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli zaplanowano na 04.12.2023 r.