Działania Kierownictwa Osiedla:

Kierownictwo Osiedla w październiku rozpoczęło prace konserwacyjne i naprawcze wewnątrz budynków polegające na usuwaniu drobnych usterek. Prace te zaplanowano na okres jesienno-zimowy i realizowane będą zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Radę Osiedla w protokole z przeglądu stanu technicznego obiektów. Na ul. Darzyborskiej oraz na ul. Warszawskiej rozpatrzono możliwość wykonania dodatkowego oświetlenia w wiatach śmietnikowych. Oświetlenie będzie zasilane z paneli fotowoltaicznych.

W październiku odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Dotyczyły one głównie przedstawienia mieszkańcom propozycji wprowadzenia na Ratajach strefy parkowania oraz planów remontowych na 2024 r.  Wszystkim osobom, które zechciały się z nami spotkać, bardzo dziękujemy. Podsumowanie spotkań zostanie opublikowane w osobnym artykule.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się 26 października. Omówione zostały na nim tematy poruszane przez mieszkańców na spotkaniach, w których również uczestniczyli członkowie Rady. Uzgodniono jakie drobne prace remontowe należy uwzględnić w planie 2024, na które mieszkańcy zwracali uwagę.

Rada Osiedla przeanalizowała wykonanie planu gospodarczego nieruchomości, kierownictwa i konserwatorów za ostatnich 9 miesięcy oraz zapoznała się z wytycznymi do planów gospodarczych na przyszły rok. Na spotkaniu odczytany został protokół Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z corocznego przeglądu stanu technicznego obiektów. W oparciu o wytyczne zawarte w protokole, Kierownictwo będzie prowadziło prace konserwacyjne przez cały okres jesienno-zimowy.

Rada Osiedla swoje kolejne posiedzenie ustaliła na 30 listopada, na którym odbędzie się zatwierdzenie planów finansowych Osiedla Pomet.