Działania Kierownictwa Osiedli:

W sierpniu br. w budynku na os. Lecha 122-129 rozpoczęto prace związane z legalizacyjną wymianą wodomierzy ciepłej i zimnej wody. Na budynkach 5-kondygnacyjnych na os. Lecha przystąpiono do uzupełniającego montażu turbowentów na kominach wentylacyjnych. Jednocześnie rozpoczęły się prace budowlane polegające na dociepleniu ścian półszczytów od strony zachodniej budynku na os. Lecha 21-30.

W kwestii remontów loggii na budynkach 16-kondygnacyjnych na os. Czecha kontynuowane są prace na budynku nr 77, a na budynku nr 78 prace zostały zakończone. W drugiej połowie sierpnia rozpoczęto przedmiotowe prace na budynku nr 79 obejmujące 4 piony loggii od strony zachodniej.

Na os. Czecha w budynkach nr 5-18, 26-41, 42-48 oraz 49-58 zakończyły się prace polegające na wymianie drzwi wejściowych do klatek schodowych. Jednocześnie powyższe prace rozpoczęły się na budynku 11-kondygnacyjnym os. Czecha 61-72 oraz budynkach 16-kondygnacyjnych na osiedlach Lecha 40 i 42 oraz Czecha 78 i 79.

Nadal trwają prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w zakresie WLZ w budynku mieszkalnym na os. Lecha 67-78. Prace obejmują również wymianę odcinka instalacji zasilającej do mieszkań.

Na osiedlu Lecha na ukończeniu są prace związane wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych na podstawie ubiegłorocznych indywidualnych wniosków.

Ponadto na osiedlach Lecha i Czecha wykonano prace instalacyjne c.o. związane z:

  • zmianą zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania z układu otwartego na zamknięty w budynku osiedlu Lecha 40,
  • wymianą grzejników w wiatrołapach oraz zaworów odcinających na rozdzielaczach c.o. w budynku osiedlu Czecha 61-72.

W sierpniu przy budynku na osiedlu Czecha 61-72 zostały przeprowadzone przycinki posuszu drzew, pielenie rabatów bylinowych, natomiast na os. Lecha trwało koszenie trawy oraz przycinanie krzewów wraz z pieleniem.

Działania Rady Osiedli:

Podczas posiedzenia Rady Osiedli 30.08.2023 r. zostały przedstawione terminy wykonania planowanych prac remontowych w 2023 r. Poza tym na wniosek radnych przedstawiono koszty napraw i eksploatacji dźwigów. Rada Osiedli pozytywnie zaopiniowała montaż paczkomatu przy budynku handlowo-usługowym na os. Lecha 121 oraz podtrzymała swoje stanowisko dotyczące sprzedaży alkoholu w sklepie ogólnospożywczym na os. Lecha 40.

Na spotkaniu omówiono pismo seniorów dotyczące zamontowania dodatkowych urządzeń do ćwiczeń na terenie obecnej siłowni na os. Lecha oraz jej ewentualnego zadaszenia.

Rada Osiedla zaproponowała zamieszczenie komunikatów na tablicach ogłoszeniowych w budynkach na osiedlach Lecha i Czecha dotyczących składania propozycji planu remontów zgłaszanych przez mieszkańców.

Kolejne spotkanie Rady Osiedli odbędzie się 27.09.2023 r.